Categorie: Overig

Vluchtelingen welkom

Vluchtelingen welkom in onze gemeente

Wat ons betreft zijn vluchtelingen welkom in onze gemeente. We hebben allen de verantwoordelijkheid om een oplossing te bieden voor de toenemende stroom vluchtelingen. Al vaker is de vraag gekomen bij onze gemeente om ruimte te zoeken voor een asielzoekerscentrum (AZC). Omdat het probleem steeds urgenter wordt, is nu het moment om positief op dit verzoek te reageren. Wel hebben we gesteld dat voor ons 400 mensen het maximum is, maar indien na een periode van een tot twee jaar blijkt dat dit voor de omgeving geen problemen oplevert, behoort een uitbreiding tot 600 tot de mogelijkheden. Het college komt dan met dat voorstel naar de raad. Alles hangt natuurlijk af van de toestand in de wereld.

Ons is duidelijk geworden dat Bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten het meest geschikt is voor het plaatsen van een AZC. Wel hebben we gesteld dat er goed gesproken moet worden met en geluisterd moet worden naar de ondernemers en bewoners van de Bloemakkers. We moeten rekening houden met de gevolgen voor en de gevoelens van deze ondernemers en bewoners. Geldt ook voor die van de inwoners in de omgeving. Niet alleen nu, maar ook de komende 3 tot 5 jaren. Anderzijds hopen we dat zij begrip hebben voor ons besluit om deze mensen te helpen.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.