Leefbaar maakt schaatsbaar

 

Foto met dank aan Douwe DuursmaDat het Leefbaarheidsfonds een schot on de roos is, wordt duidelijk wanneer je de ijsbaan in Gasselternijveen ziet. Met een stimulans van de gemeente zorgen vrijwilligers in tal van plaatsen voor de zo noodzakelijke reurigheid. Zo ook in Gasselternijveen dus, waar men dringend verlegen zat om een ijsbaan. De getoonde zelfwerkzaamheid laat zien welke krachten er in een dorp aanwezig zijn. Door de handen uit de mouwen te steken, wordt met een bijdrage van de gemeente - in dit geval € 25.000 - een klein wonder verricht. Wij mogen de schaatsliefhebbers in Gasselternijveen en omstreken feliciteren met het bereikte resultaat. Nu maar hopen op voldoende vorst, zodat de baan echt gebruikt kan worden.

Binnenkort hopen wij u te berichten over een ander project, waaover wij eerder hebben geschreven, namelijk het dorpshuis te Grolloo. De voltooiing van het project is nabij en ook hier is dankbaar gebruik gemaakt van het Leefbaarheidsfonds.

Succes dus voor het Leefbaarheidsfonds.

Een fonds dat als initiatief van ons en met steun van CDA en GL er inmiddels voor heeft gezorgd dat in veel dorpen activiteiten in het kader van leefbaarheid van de grond zijn gekomen. Het stimuleert organisaties zaken op te pakken en het brengt vrijwilligers in beweging. Het versterkt de samenleving in de dorpen. Het draagt bij aan de bewustwording dat wanneer je samen de schouders ergens onderzet, je met behulp van een financiele ondersteuning uit het fonds, iets voor elkaar kunt krijgen. Iets waar de dorpsgemeenschap beter van wordt. Wij zijn maar wat trots op ons Leefbaarheidsfonds!

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.