Gemeentebelangen was toch altijd voor dorpshuizen?

 

Je zal een vraag als deze maar krijgen tijdens de begrotingsvergadering. We hebben het dan over de motie van de PvdA en het niet meegaan door onze fractie. Dat behoeft dus uitleg en meer uitleg dan dat we tijdens het debat hebben laten horen. Voor de PvdA was best wel duidelijk dat we geen geld zouden uittrekken voor een professional die ten aanzien van de dorpshuizen van Annerveenschekanaal en Nieuw Annerveen een onderzoek zou moeten doen om op die wijze te komen tot een dorpshuis dat zijn eigen broek kan ophouden. Die professional is in lettelrijke zin uit de motie verdwenen, maar hiervoor kwam in de plaats een overbruggingskrediet van € 50.000. Dit bedrag - en dat mocht ook wel lager - zou dan voor beide dorpshuizen gereserveerd moeten worden.

Gemeentebelangen heeft het goed met de dorpshuizen voor. In algemene zin, dus ook voor Annerveenschekanaal en Nieuw Annerveen.

Wij hebben gesprekken gevoerd. Specifiek aan Annerveenschekanaal hebben we gevraagd wat men denkt nodig te hebben om van het MFC een goed dorpshuis te maken. Het zal best even tijd vergen, de emoties spelen een grote rol en dat is best heel begrijpelijk. Uiteindelijk kan ook Annerveenschekanaal een dorpshuis in de benen houden. Belangrijk is dat de bevolking er achter staat. Wat dat betreft zijn we helemaal terug bij ons standpunt: We laten geen dorpshuis vallen, wanneer er aantoonbaar voldoende draagvlak in het dorp is. En wat voor Annerveenschekanaal geldt, dat geldt natuurlijk voor alle dorpshuizen in onze gemeente. Van Nieuw Annerveen kregen we een financieel overzicht mee. Een bekend beeld met als hoogste post de energielasten. We hebben toegezegd hier op terug te komen en zullen dat binnenkort doen.

Belangrijk voor ons standpunt tijdens de raadsvergadering was het feit dat onze wethouder Henk Heijerman ons standpunt heel duidelijk heeft verwoord. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het goed komt in beide dorpen. Wij hebben - en ook weer tijdens deze vergadering - aangeboden te helpen waar dat nodig is en waar wij dat kunnen.

Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen aan Combinatie Gemeentebelangen, neem dan gerust contact dit ons op. Dit kan via het contactformulier of met een van de fractieleden.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.