De bal moet rollen

Voetbalverenigingen worden verantwoordelijk voor het onderhoud van de accommodaties en de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden. Dat is in grote lijnen het besluit dat de gemeenteraad heeft genomen op woensdag 23 november 2011.

Senioren training GKC

Daar is veel overleg aan voorafgegaan en dat is een compliment aan het gemeentebestuur, maar vooral ook aan de besturen van de voetbalverenigingen. Zij hebben immers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen, ondanks dat het voor vele verenigingen een verhoging van de kosten met zich brengt. Doel van alles is een einde te maken aan de ongelijkheid in beleid en uitvoering (lees vergoedingen) die de verschillende verenigingen nog ontvingen op basis van regelingen van hun oude gemeente. Niet alle verenigingen waren content, maar een ruime meerderheid stond achter dit nieuwe beleid. En wij......?

Voor Combinatie GemeenteBelangen was dit een belangrijk dossier. Voetbalverenigingen hebben onmiskenbaar een belangrijk aandeel in de leefbaarheid in de verschillende dorpen. Het tot stand komen van een goede regeling was voor ons erg belangrijk. En die ligt er nu. Verenigingen gaan € 1000,- per jaar per veld betalen, maar kunnen door zelfwerkzaamheid dit bedrag, of een deel ervan, terug verdienen. Daarover worden nog gesprekken gevoerd.

De gebouwen worden in een goede staat overgedragen naar de clubs. Waar nodig wordt achterstallig onderhoud gepleegd. Wij hebben er op aangedrongen dat bij het overdragen veel aandacht wordt besteed aan het terugdringen van de energielasten. Voor ons betekent dit in de eerste plaats, het waar nodig aanbrengen van isolatie en het gebruik maken van energiebesparende apparaten. Wij hebben aangegeven dat hiervoor geld beschikbaar is vanuit het fonds duurzaamheid.

Ons uitgangspunt is dat verenigingen een in goede staat van onderhoud verkerend gebouw overnemen met lage energielasten.

Wilt u meer weten of hebt u vragen, neem dan contact op met Nanno Pul of Rikus Harms. Onze adresgegevens vindt u hier.


 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.