Neem de tijd voor nieuw beleid Voetbalcomplexen

In harmonie de goede oplossing zoeken, dat is wat de gemeente Aa en Hunze voor ogen heeft. Voor de voetbalclubs dezelfde rechten en plichten, gelijke monniken gelijke kappen. Kort door de bocht gezegd; de clubs de gebouwen en de gemeente de velden.

Maar wat te zeggen van achterstallig onderhoud van de gebouwen, zoals nieuwe cv installaties, nieuwe kozijnen, deuren etc. tot een rieten dak aan toe. En wat te denken van eigen investeringen in de velden. Clubs die geprivatiseerd zijn. Clubs die gebruik maken van aangrenzende dorpshuizen.

Moet de gemeente strikt de norm KNVB hanteren voor het aantal velden, zodat clubs een veld in moeten leveren of een ½ overhouden. Wordt er ook aan derden gedacht die ook gebruik maken van die velden. Wordt er maatwerk geleverd zodat het over een aantal jaren wordt uitgesmeerd, of gaat de gemeente met de botte bijl hakken.

Wij spreken onze bezorgdheid uit en hopen dat er niet een te overhaast besluit wordt genomen, zodat wij en de clubs tijd genoeg hebben om in een goede harmonie, tot een goed besluit te komen, zodat wij toch de clubs met droge ogen kunnen blijven bezoeken.

Combinatie Gemeentebelangen heeft leefbaarheid in onze dorpen immers hoog in het vaandel staan.

Wilt u meer weten of hebt u vragen, neem dan contact op met Nanno Pul of Rikus Harms.

Onze adresgegevens vindt u hier.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.