Leefbaarheid van een fonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds van start gegaan. We zijn nu anderhalf jaar verder en zien, dat na een trage start, het fonds zijn vruchten af gaat werpen. Het wordt toegepast waar wij het ook voor bedoeld hadden. Wat, gezien de gemeentelijke begroting, relatief kleine bedragen zijn, zijn voor initiatiefnemers soms grote bedragen, welke het mogelijk maken dat initiatieven van de grond komen. In een tijd dat sponsoring en fondsenwerving steeds lastiger wordt, is dit steuntje in de rug heel belangrijk voor zaken in onze gemeenschap. Zaken welke anders domweg niet realiseerbaar waren geweest. Zaken ook die vaak voor een groot deel van de inwoners van belang zijn en herkenbaar zijn in hun omgeving.

Zoals gezegd was de start een beetje traag. Onbekend maakt onbemind. Tijdens veel besprekingen met voetbalverenigingen, dorpshuisbesturen, en dergelijke, hebben wij gewezen op de mogelijkheden van dit fonds. In 2011 heeft dit geleid tot een bijdrage aan IJsvereniging Anloo ten behoeve van de vervanging van de ijsbaan. Hier werd een bedrag van € 5.000 toegekend, evenals voor de beweegtuin te Gasselte.

Een nieuw jaar en nieuwe kansen. Doordat de bekendheid toeneemt, zien we in 2012 al meer aanvragen binnenkomen. Zo is er dit jaar een bijdrage geleverd aan de verwarming van de kerkzaal te Annerveenschekanaal. De Stichting instandhouding en exploitatie kerk en gebouwen AVK kon een bedrag van € 10.000 tegemoet zien.

Dat het ook met kleinere bedragen kan, bewijst de bijdrage aan de Stichting Dorpshuis Eexterzandvoort t.b.v. aanschaf apparatuur voor het dorpshuis. Met € 3.760 konden zij al uit de voeten. Wanneer je de brink in Annen wilt onderhouden, brengt dit soms behoorlijke kosten met zich mee. Dorpsbelangen Annen was dan ook blij met de bijdrage van € 6.302.

Soms gaat het echter ook om grotere bedragen.

Voorbeelden hiervan zijn de Stichting Manege Oostermoer te Gieten, € 25.000 en de Voetbalvereniging Rolder Boys voor de bouw van een tribune, € 20.000. Bij het verstrekken van de subsidie worden wel – in enkele gevallen - voorwaarden gesteld, maar dat is wat ons betreft ook een logische zaak.

Op dit moment (14 november 2012) zit er dus nog € 34.938 in de pot. Een leuk bedrag, waar verenigingen of stichtingen een beroep op kunnen doen. Wel moet er aan bepaalde criteria worden voldaan. Meer hierover vindt u op onze site. Klik hier voor meer informatie.

Kortom, we zijn tevreden! Ons fonds, CDA, GroenLinks en CGB, draagt bij aan een stuk leefbaarheid. Het is precies die leefbaarheid waar wij ons zo sterk voor maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractieleden. Voor hun contactgegevens klikt u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.