Apotheek verdwijnt uit Annen?

 

Op de agenda van onze steunfractievergadering staat het punt "Berichten uit de media". Die media kan heel breed zijn. In dit geval een mededeling uit Annen. Een noodoproep van de Commissie Dorpsbelangen en Vrouwen van Nu. Uit dit artikel:

Volgens het ministerie kunnen Annenaren gebruik maken van de apotheek in Zuidlaren omdat er een goede busverbinding is met Zuidlaren en dus wordt een apotheek in Annen niet meer noodzakelijk gevonden.

Voor alle inwoners van Annen zal het sluiten van de apotheek een gemis zijn. Voor de oudere en/of minder mobiele dorpsgenoten is deze maatregel helemaal onwenselijk.

Samen met de Vrouwen van Nu wil de Commissie Dorpsbelangen dan ook een petitie aanbieden aan het ministerie. Wij willen voor de leefbaarheid van Annen de apotheek behouden. Het ministerie mag de vergunning verlenen aangezien wij als dorp meer dan 3,5 km van de apotheek in Zuidlaren liggen.

Met verbazing lazen we dit bericht. Het toont naar onze mening aan hoe ver Den Haag verwijderd is van de realiteit op het platteland. Wij vinden dat ook de gemeente zich moet roeren in dit verhaal. Dat we dus gewoon even duidelijk maken dat dit van de gekke is. Gemeentebelangen heeft daarom gemeend raadsvragen te stellen aan het college. Eigenlijk hebben we maar een vraag, want de tweede hebben we direct verwerkt tot een opdracht. Hieronder onze brief aan het college. Met de inwoners uit Annen hopen wij op een positief resultaat.

Geacht college,

Bijgaand een voorbeeld van het feit dat het verre Den Haag niet weet wat er speelt op het platteland, geen oog heeft voor de verhoudingen op het platteland en zich in onze ogen heel duidelijk niet heeft verplaatst in de genoemde situatie.

Van de commissie dorpsbelangen en de Vrouwen van Nu hebben alle inwoners van Annen het bericht ontvangen dat de apotheekvoorziening bij de huisartsenpost in Annen, d.w.z. voor de inwoners van Annen, zal verdwijnen. De inwoners van de buitendorpen kunnen wel terecht in de apotheek in Annen.

Een citaat uit dat bericht:
Na het vertrek van huisarts Barendsen heeft het Ministerie besloten om de nieuwe vergunning aan te passen. Minister Schippers vindt dat inwoners van Annen heel goed met de bus naar Zuidlaren kunnen om hun medicijnen op te halen. Dit is een keuze van het ministerie en is niet nodig op basis van de huidige regelgeving. De inwoners van de omliggende dorpen kunnen wel hun medicijnen op de praktijk blijven ophalen.
Voor alle inwoners van Annen zal het sluiten van de apotheek een gemis zijn. Voor de oudere en/of minder mobiele dorpsgenoten is deze maatregel helemaal onwenselijk, zeker op een moment dat de gemeente het project Samen Oud heeft opgestart om de gevolgen van de snelle vergrijzing op te vangen en langer thuis wonen te ondersteunen.
Einde citaat.

In Annen is men bezig met een petitie tegen dit voornemen en deze te zenden aan het ministerie.

• Is het college met ons van mening dat het Ministerie hier een foutief besluit heeft genomen?
• Wij verzoeken uw college stappen te ondernemen om de apotheek ook voor de inwoners van Annen te behouden.

Annen, 18 januari 2016

Kiki Anninga

Raadslid namens
Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.