Categorie: Op bezoek bij
Politiek Café Annen

 

politiekcafe-annen-2014In Café De Grutter in Annen was het gezellig druk. Toegegeven, er hadden meer mensen kunnen zijn, maar de gestelde vragen leverden in ieder geval enige discussie op. De standpunten in politiek Aa en Hunze liggen kennelijk niet zover uiteen. Annen wil graag starterswoningen. Dorpsbelangen meldt dat er een dertig gegadigden zijn. Iedereen wil hier aan meewerken en zeker Combinatie Gemeentebelangen. Met onze wethouder Jur Wiersum voorop, is er hard gewerkt om in verschillende dorpen te starten met plannen. Dat deze plannenmakerij altijd te lang duurt is een bekend gegeven, waarvan iedereen vindt dat het sneller moet kunnen. Ook wij weten dat procedures moeten doorlopen. Regels zijn regels en daar zit wellicht het grootste probleem. Een opdracht aan de politiek en een opdracht die wij ons zeker stellen, is het verminderen van al die regels.

De discussie viel wat stil. Daarom gooiden wij maar een heet kooltje op het smeulend vuurtje.

Op de vraag uit het publiek of het zwembad bij heel mooi weer in september niet kon openblijven, antwoorde lijsttrekker Groenlinks/wethouder financiën Bert Wassink, dat het allemaal wel betaalbaar moest blijven en langer open betekent hogere kosten. Hierop reageerden wij met de opmerking of het niet goed zou zijn de inwoners van Aa en Hunze te vragen of het willen openhouden van voorzieningen (zwembaden, dorpshuizen, e.d.) niet mocht leiden tot het innen van een iets hogere OZB-belasting. De OZB-belasting is een heikel punt. De gemeente heeft nu eenmaal geld nodig om leuke dingen te kunnen blijven doen voor haar inwoners. De VVD zegt keihard de OZB te willen verlagen, maar hoe men dan al die zaken wil realiseren die men beloofd, wordt ons niet duidelijk. Het vuurtje was in ieder geval goed opgestookt en zorgde er voor dat gretig naar de microfoon werd gegrepen. Het doel van het hete kooltje was in ieder geval bereikt!

Oh ja, wij blijven trouwens bij ons standpunt dat de totale lasten voor de burger niet of in zeer beperkte mate mogen stijgen. We verwijzen graag naar ons verkiezingsprogramma.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.