Categorie: Thema's
>Bestuur, dichter bij u

Bestuur en publiekszaken

De relatie tussen u en het gemeentebestuur is zeer belangrijk. Omdat u het beste weet wat er in uw omgeving speelt, vinden wij het logisch dat u in de planvorming al meedenkt en meepraat. Dit doen wij door u in een vroeg stadium te betrekken bij te vormen beleid. Bijvoorbeeld via belangenverenigingen zoals dorpsbelangen en ouderen- en/of jongerenorganisaties, maar ook via individuele belangen.  Daarnaast moet het beleid helder, begrijpelijk en logisch zijn. Geen onnodige wet- en regelgeving. Wij moeten duidelijk zijn in de dingen die wij doen, ons houden aan afspraken en uitleggen waarom iets wel of juist niet gebeurt. Alleen dan verdienen wij uw vertrouwen.  Inwoners van onze gemeente zijn niet alleen inwoner, maar ook klant. De dienstverlening naar inwoners moet slagvaardig en op niveau zijn. Klantvriendelijk handelen en een proactieve houding zijn belangrijke elementen in het contact met inwoners en bedrijven. De gemeentelijke website is een van de middelen die daarin moet ondersteunen.  Als gemeenteraad hebben wij te maken met de landelijke regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe drank- en horecaverordening die vanaf 2014 is ingegaan. Wij hebben het dus niet altijd voor het zeggen, maar onderzoeken bij de landelijke wet- en regelgeving welke uitvoering het beste bij ons past.  

Gemeentebelangen zet in op de relatie met inwoners:

  • Een welwillend oor voor de inwoners, opgevolgd door actie
  • Het vroegtijdig informeren en betrekken van de inwoners
  • Het beperken van onnodige wet- en regelgeving
  • Een aanspreekpunt te zijn tussen dorpen en gemeente
  • Het nakomen van afspraken

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.