Categorie: Thema's
Eigen mensen, eigen kunst en cultuur

Cultuur

Kunst en cultuur vormen een belangrijk deel van de leefbaarheid. Vooral de kunst- en cultuuruitingen van, voor en door onze inwoners moeten prioriteit hebben in het subsidiebeleid. Gelukkig zijn er in onze gemeente meerdere kunst- en cultuuruitingen, zoals de diverse toneel-, muziek- en zangverenigingen. We ondersteunen kunst- en cultuuruitingen met als doel versterking van de Drentse taol. Bijvoorbeeld de actie

'Meertmaond/dialectmaond', wat op een goede manier aandacht vestigt op de Drentse taal en cultuur. Ook scholen dienen hier aandacht voor te hebben. Wij ondersteunen initiatieven in die richting. Kunst hoort bij onze gemeente. Wij betreuren het zeer dat de beeldende kunst in Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal gestolen is. We maken ons hard voor het herplaatsen van deze werken.

Gemeentebelangen zet in op 'eigen' kunst en cultuur:

  • Ondersteunen van kunst- en cultuuruitingen van, voor en door de eigen bevolking
  • Ondersteunen van initiatieven om de Drentse taol te versterken
  • Herplaatsen van de gestolen beeldende kunst in Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.