Categorie: Thema's
Duurzaamheid

Milieu

Gemeentebelangen draagt graag bij aan een duurzaam schone en mooie leefomgeving. Het lokale milieubeleid wil de milieukwaliteit op een zo hoog mogelijk niveau krijgen. Door de milieubelangen in de besluitvorming mee te nemen kunnen hogere ambities worden waargemaakt en worden plannen duurzamer en integraal van aanpak. Gemeentebelangen is tegen grootschalige windparken. Daarom stemden wij in met de gebiedsvisie van de provincie, waarbij er in onze gemeente maximaal voor 30 Mw mag worden gebouwd. Andere initiatieven op dit gebied worden door ons niet ondersteund. We stimuleren het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen. Opslag van kernafval mag niet in onze bodem.

Gemeentebelangen zet in op duurzaamheid:

  • Doorontwikkelen lokaal milieubeleid
  • Stimuleren energiezuinig bouwen en verbouwen
  • Realiseren energieneutrale woningen
  • Tegengaan van kernafval in zoutkoepels
  • Stimuleren duurzame energie met zonnepanelen

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.