Categorie: Thema's
Actief economisch beleid

Economische zaken, landbouw en werkgelegenheid

Wij streven naar een gezond bedrijfsklimaat, gecombineerd met goede woon- en leefomstandigheden. Dit is de basis, waarbij het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich in onze gemeente te vestigen. Ook de gunstige ligging aan de N34 en de verdubbelde N33 dragen daaraan bij. Een doelmatig en praktisch uit te voeren beleid dient gebaseerd te zijn op samenwerking en regelmatig overleg tussen gemeentebestuur, bedrijfsleven en andere organisaties. Dit is gunstig voor de werkgelegenheid. In de huidige recessie hebben veel ondernemers het moeilijk. Door de gemeentelijke regelgeving voor ondernemers flexibeler te maken, kunnen wij ze helpen. Een voorbeeld is het verruimen van de vestigingsmogelijkheden op bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten voor versnelde uitgifte van kavels. Ook willen we investeren in promotie/marketing van het bedrijventerrein. Want als er niets wordt verkocht, wordt er sowieso verlies geleden. Voor lokale en nieuwe ondernemingen moet ruimte zijn. Ook voor kleinschalige uitbreiding binnen de dorpen. De landbouw is een belangrijke sector in het buitengebied. Zij heeft het huidige gevarieerde landschap gevormd en draagt bij aan de economische activiteiten van de gemeente. We houden daarom rekening met de belangen van deze sector. De bedrijfsvoering is aan verandering onderhevig door diverse ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan schaalvergroting, duurzaam ondernemen en dierenwelzijn. Dit moet ook mogelijk zijn in onze gemeente. In het Bestemmingsplan Buitengebied moet daarvoor een verruiming komen van de huidige bouwblokken. Door maatwerk is ook grootschalige landbouw in Aa en Hunze inpasbaar. 

Gemeentebelangen zet in op economische groei:

  • Soepele vestigingsvoorwaarden voor ondernemers
  • Goede begeleiding en ondersteuning voor ondernemers
  • Ruimte voor uitbreiding van lokale ondernemers
  • Stimuleren hergebruik van vrijkomende bedrijfspanden door bijvoorbeeld startende ondernemers
  • Verruimen bouwblokken voor de landbouw
  • Gunstige infrastructuur

 

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.