Categorie: Thema's
Financieel gedegen

Financiën

Wij staan voor een sober, maar doelmatig financieel beleid. Hiertoe worden wij ook gedwongen door de bezuinigingen opgelegd door het Rijk. Deze bezuinigingen mogen niet automatisch doorgeschoven worden op de inwoners van onze gemeente. Gemeentelijke uitgaven beoordelen we kritisch op juiste en effectieve inzet. Het inzetten van de aanwezige kennis in eigen huis in plaats van inhuur van externe bureaus is daarvan een voorbeeld. Voor nieuwe initiatieven in de gemeente moet in de komende periode financiële ruimte gevonden worden. Verhoging van uw gemeentelijke belasting moet echter worden beperkt en met reserves gaan we zorgvuldig om. Samenwerking met andere gemeenten moet een aanwijsbare meerwaarde hebben.

Gemeentebelangen zet in op gedegenheid en effectiviteit:

  • Behoud van voldoende weerstandsvermogen
  • Financiële ruimte voor nieuwe initiatieven
  • Gebruik van kennis van eigen specialisten in plaats van inzet van externe bureaus

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.