Categorie: Thema's
Grijs en groen zonder chip blijven doen

Milieu en gemeentelijke afvaltaken

Uit ervaring blijkt dat diftar naar gewicht of naar aanbieding in strijd is met een schoon milieu. Afval wordt gedumpt en verdwijnt in de natuur. Bovendien betekent omschakeling naar deze vorm van diftar een enorme investering. Wij zijn tegen de invoering van diftar. Het huidige systeem van het legen van de containers werkt goed. Daarnaast is er een afvalbrengstation met mogelijkheden om te storten en zamelen scholen of verenigingen het papier in. De huidige afvalscheiding, grijs, groen en plastic, is voldoende. Inwoners gooien echter nog te vaak groen afval in de grijze container. Betere voorlichting moet dit voorkomen, want afval is grondstof en daar moet optimaal op worden ingespeeld. Vervanging van de huidige groene en grijze containers is niet nodig. De kwaliteit van de containers is goed. Mocht er reparatie of vervanging van een enkele container nodig zijn, dan staat dat in geen verhouding tot de enorme kosten van vervanging van de hele containervoorraad. Ook niet voor de langere termijn.

Gemeentebelangen zet in op een blijvend kwalitatief afvalsysteem:

  • Behoud van huidig afvalsysteem
  • Verbeteren voorlichting over afvalscheiding
  • Voorkomen onnodige investering in vervanging totale containervoorraad
  • Lagere prijs voor verwerking van afval

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.