Categorie: Thema's
Onderwijs

Onderwijs

Een school in een dorp is meer dan een onderwijsvoorziening. Een school is ook het hart van het sociale en culturele leven en draagt bij aan de leefbaarheid van een dorp. Een school moet zo lang mogelijk kunnen blijven bestaan.

Daar waar het aantal kinderen terugloopt, kijken we creatief mee naar oplossingen. Sluiting is helaas onvermijdelijk als de wettelijke ondergrens van 23 kinderen is bereikt. Dat is het moment waarbij financiering vanuit het Rijk stopt. Hier hebben wij helaas geen invloed op. Ook het in stand houden van het voortgezet onderwijs in Gieten (Dr. Nassau College) vinden wij een belangrijk punt. Door kleinschaligheid en bereikbaarheid is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor de kinderen minder groot. Dit is ook aantrekkelijk voor nieuwe bewoners in onze gemeente. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er op veel scholen ernstige problemen zijn met het binnenklimaat. Hier moet iets aan worden gedaan. Het is goed leren in frisse ruimtes.

Gemeentebelangen zet in op blijvend kwalitatief goed onderwijs:

  • Behoud van de basisscholen in de dorpen
  • Groot onderhoud van scholen
  • Behoud van het voortgezet onderwijs in Gieten

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.