Categorie: Thema's
Blijvend veilig

Openbare orde en veiligheid

U woont in een relatief veilige gemeente. Dat willen wij zo houden. De gemeente (burgemeester) is primair verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Toezicht en handhaving is een taak van de politie. De omvang van het politiekorps staat als gevolg van bezuinigingen van het Rijk steeds meer onder druk. Dit mag volgens ons nooit ten koste gaan van de veiligheid op het platteland. Om goed op de hoogte te blijven moet de politiechef de gemeenteraad minimaal een keer per jaar informeren over de ontwikkelingen binnen hun organisatie, de handhaving openbare orde en de uitvoering van de politietaken. Daarnaast moet de gemeenteraad via de burgemeester invloed hebben op de wijze waarop de politie binnen de gemeente haar taak verricht. De brandweerorganisatie is de afgelopen jaren opgegaan in een Drentse organisatie, de zogenaamde veiligheidsregio Drenthe. De vier bestaande korpsen binnen de gemeente zijn in stand gebleven.

Gemeentebelangen zet in op uw veiligheid:

  • Een actieve politie, herkenbaar en bereikbaar
  • Brandweer, politie en ambulance binnen acceptabele afstand van ieders woonomgeving
  • Goed contact tussen gemeenteraad en politie

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.