Categorie: Thema's
Toeristisch aantrekkelijk

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische pijlers binnen onze gemeente. Veel inwoners zijn voor inkomen direct of indirect afhankelijk van het toerisme. Goede recreatiemogelijkheden zijn daarom van grote betekenis voor de leefbaarheid en economie van onze gemeente. Onze gemeente is aantrekkelijk voor toeristen en recreanten. Het aanbod recreatiemogelijkheden moet minstens op het huidige niveau blijven. Liever nog willen we uitbreiding en variatie van het aanbod, omdat hierdoor het aantal recreanten toeneemt. Bestaande recreatiebedrijven moeten de kans krijgen om te uit te breiden als dit een terechte wens is van de ondernemer. Oneerlijke concurrentie tussen de verschillende types overnachtingsmogelijkheden kunnen we voorkomen door eenduidige voorschriften tussen deze types. Want waarom zou een bed and breakfast andere voorschriften hebben dan een hotel? Ook nieuwe, goed onderbouwde initiatieven worden door ons ondersteund. Denk bijvoorbeeld aan het te realiseren Wildpark in Gasselte en de verdere ontwikkeling van Geopark de Hondsrug. Bij verbetering van de recreatievoorzieningen denken wij ook aan verbetering en aanleg van recreatieve fietspaden.

Ook het idee van kleurrijke dorpen, gebaseerd op de 'Ville Fleurie' in Frankrijk, omarmen wij. Dorpen worden hierdoor nog aantrekkelijker. Zo zou bij binnenkomst van een dorp een rotonde bijvoorbeeld prachtig kunnen worden aangelegd met bloemen. Buurtbewoners zouden gezamenlijk het onderhoud op zich kunnen nemen. Promotie van het toeristisch product 'Aa en Hunze' is van wezenlijk belang.

Gemeentebelangen zet in op toerisme:

  • Verbetering van recreatievoorzieningen
  • Ondersteuning ontwikkeling recreatiebedrijven
  • Verbetering en uitbreiding van recreatieve fietspaden
  • Het kleurrijk maken van de dorpen in de gemeente als Ville Fleurie in Frankrijk
  • Ondersteuning promotie van het toeristisch product 'Aa en Hunze'

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.