Categorie: Thema's
Woonkwaliteit is een vereiste

Ruimtelijke ordening en woningbouw

We zijn trots op de ruimtelijke kwaliteit van onze plattelandsgemeente. De variatie in het landschap is aantrekkelijk, gevormd door landbouw en natuur. Deze variatie moeten we koesteren. De hoeveelheid grond omgezet in bos en natuur

heeft z'n maximum bereikt. Natuurontwikkeling door provincie en Rijk hoeven we niet uit te breiden. Wij moeten juist de grenzen voor de landbouw zoeken. Daar waar de landbouw verdwijnt, komt zij namelijk niet terug. Om onze dorpen leefbaar te houden is woningbouw naar eigen behoefte in elk dorp noodzakelijk. Die mogelijkheid moet er zijn. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen moet dit op een verantwoorde manier ingepast worden. Inbreiding is vaak niet mogelijk, omdat die ruimtelijke kwaliteit ook in het dorp moet blijven. Uitbreiding is in de meeste gevallen de enige oplossing. Daarbij is een versoepeling van de huidige welstandsregelingen op z'n plaats. Jongeren verlaten het dorp omdat er geen of te weinig woningen zijn. Voorzieningen komen onder druk te staan. Door niet te bouwen vertrekken jongeren. We moeten zorgen dat er betaalbare woningen komen, bijvoorbeeld huurwoningen of voordelige twee-onder-één-kapwoningen. De uitkomsten van de woonwensenonderzoeken in de diverse dorpen zijn leidend voor de verdere planvorming.

Gemeentebelangen zet in op woonkwaliteit:

  • Geen verdere uitbreiding van natuurontwikkeling ten koste van de landbouw
  • Woningbouw naar behoefte in ieder dorp
  • Versoepeling huidige welstandsregels
  • Betaalbare woningen voor starters
  • Stimuleren realisatie van levensloopbestendige woningen

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.