Categorie: Thema's
Iedereen doet mee

Sociale zaken en minimabeleid

Werkloosheid en armoede kunnen leiden tot een sociaal isolement. Het gemeentebestuur dient actief beleid te voeren voor het terugdringen van het aantal bijstandsgerechtigden. Daarbij moeten de rijksvergoedingen voor de bijstandsmensen die terugkeren in een werkomgeving optimaal worden ingezet. We zoeken de mogelijkheden binnen de nieuwe Participatiewet om te bereiken dat een ieder kansen krijgt om zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken. We zijn voorstander van een goed (ruimhartig) sociaal beleid voor de minst draagkrachtigen, de echte minima. Fraude is niet acceptabel en moet bestreden worden Daar waar mogelijk moet iemand die een bijstandsuitkering ontvangt (vrijwilligers)werk doen. Het meedoen-beleid moet breed kenbaar worden gemaakt. De minima moet worden geïnformeerd over de mogelijkheden, zoals ondersteuning in lidmaatschap sportclubs voor kinderen en dergelijke. De sociale werkvoorziening (Alescon) vervult een belangrijke rol in het actief mee laten werken van inwoners met een beperking. Daarbij kan de inzet van werkzaamheden in de dorpen een belangrijke rol vervullen, zoals het openbaar groen, de sportvelden en buurtsupers.

Gemeentebelangen zet in op kansen voor iedereen:

  • Optimale benutting rijksvergoeding
  • Hard aanpakken van fraudeurs
  • Stimuleren van het doen van vrijwilligerswerk voor een bijstandsuitkering
  • Mogelijkheden benutten van de nieuwe Participatiewet in 2015
  • Werkgelegenheidsprojecten creëren

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.