Categorie: Thema's
Sportief verder

Sport

Sportfaciliteiten zijn van groot belang voor gezondheid en leefbaarheid. Afstand mag geen drempel zijn om aan een sport deel te nemen. Daarom moeten er in de hele gemeente sportmogelijkheden zijn. Ook het in stand houden van de openluchtzwembaden in onze gemeente is van groot belang. Het zijn voor onze inwoners belangrijke accommodaties én het is een meerwaarde voor een toeristisch verblijf in onze gemeente. Door breder gebruik te maken van de sportaccommodaties en door energie te besparen door middel van zonnecollectoren kunnen wij de kosten drukken. Dit komt ten goede aan de verenigingen. We willen sportstimuleringsprojecten ontwikkelen. Zoals het faciliteren van sportcombinatie met middelen uit bijvoorbeeld het Healthy Ageing fonds. Gezond en actief ouder worden.

Gemeentebelangen zet in op sport en beweging voor iedereen:

  • Sportmogelijkheden in de hele gemeente
  • Het in stand houden van openluchtzwembaden
  • Breder gebruik van sportaccommodaties
  • Ontwikkelen van sportstimuleringsprojecten

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.