Categorie: Thema's
Verkeersveilig, maar geen schijnveiligheid

Verkeer en vervoer

Als plattelandsgemeente heeft Aa en Hunze een groot grondoppervlak met vele kilometers weg. Goede kwaliteit van de wegen maakt een vlotte beweging door de gemeente mogelijk. Daarbij hoort ook het beheer van bermen en bomen. Het onderhoud aan wegen, bermen en bomen moet goed zijn om de veiligheid te garanderen. De weg langs het Grevelingskanaal dient in de komende tijd te worden verbeterd. Veiligheid van het wegennet is uitermate belangrijk. Ons motto blijft: verlaging van de maximumsnelheid naar 30 kilometer en 60 kilometer waar nodig, 50 kilometer en 80 kilometer waar mogelijk! Dit is verkeersveilig en geen schijnveiligheid. Verkeersremmende maatregelen moeten alleen worden ingezet als er nut en noodzaak is. Binnen onze gemeente ontbreken een aantal fietspaden. Zoals een fietspad langs de Amerweg tussen Grolloo en Amen. Een fietspad is veiliger en uit toeristisch oogpunt gewenst. Omdat de provincie de aanleg en onderhoud van fietspaden als prioriteit heeft benoemd voor 2014 is er kans op cofinanciering. Nieuwe duurzame ontwikkelingen binnen de openbare verlichting moeten worden opgepakt om te komen tot een besparing van energie. Dit mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid.

Gemeentebelangen zet in op verkeersveiligheid:

  • Veilige bermen, door goed onderhoud aan bermen en bomen
  • Geen verlaging van de maximum snelheid als dat niet strikt noodzakelijk is
  • Nieuwe wegreconstructies in Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal
  • Fietspaden langs gevaarlijke en/of drukke wegen
  • Cofinanciering met provinciaal geld inzake aanleg fietspaden
  • Verder vernieuwen van de openbare verlichting

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.