Categorie: Thema's
Leefbaarheid voor allen

Welzijn

In leefbare dorpen is het prettig wonen. Dorpen met voldoende voorzieningen, waar men zich verantwoordelijk voelt voor elkaar en voor het dorp. Daar waar een dorpsgemeenschap initiatieven tot behoud of verbeteringen ontplooit, stimuleren wij dat. Aanwezige accommodaties met een goed draagvlak in het dorp, moeten door de gemeente blijvend worden ondersteund. Accommodaties moeten voldoen aan de normen van deze tijd. Is dit niet haalbaar, dan moet naar creatieve oplossingen worden gezocht, zoals een combinatie van scholen en dorpshuizen. Ouderen moeten in staat worden gesteld zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Voorzieningen zoals een dorpshuis, het verstrekken van maaltijden, woningaanpassingen en het aanbod van zorg zijn hierbij van belang. Ook de inwoner krijgt hierin een steeds grotere rol. Mantelzorg en naoberschap worden noodzakelijker. Steun aan deze vrijwilligers is van groot belang. Het sociale leven van onze gemeente ligt voor een groot deel in handen van vrijwilligers. Deze groep verdient alle mogelijke steun van de gemeente. Daar waar nodig moet specifiek welzijnsbeleid worden ontwikkeld. Veel van de uitvoering ligt bij Stichting Welzijn Aa en Hunze. De rol van deze stichting moet helder en doelgericht zijn. De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) bepaalt dat iedere Nederlander moet kunnen meedoen aan activiteiten en ontwikkelingen in onze samenleving. Dit is belangrijk. Daarom volgen we de uitvoering daarvan nauwkeurig. Daar waar nodig nemen we initiatief om te verbeteren. In 2015 worden de taken op het gebied van de jeugdzorg door het Rijk aan de gemeente overgedragen. Dit moet adequaat en budgetneutraal worden uitgevoerd. Dit betekent dat we dit uit gaan voeren binnen de middelen die we hiervoor van het Rijk krijgen.

Gemeentebelangen zet in op leefbaarheid voor allen:

  • Handhaving van accommodaties in de dorpen
  • Voorzieningen waardoor inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen
  • Steun aan vrijwilligers en mantelzorg
  • Aandacht voor jeugd- en jongerenwerk
  • Adequaat vormgeven van uitvoering Jeugdzorg

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.