Categorie: Dorpenronde 2017

Data bijeenkomsten

 

Inloop: v.a. 19.00 uur

Aanvang: 19.30 uur

Datum Plaats Locatie
6 februari Gieterveen Dorpshuis Ous Hoes, Bonnerveen 7
6 maart

Amen EkehaarElderslooEleveldGeelbroek

De Eekhof, Oal Diek 3, Ekehaar
3 april AnnerveenschekanaalEexterveenschekanaal MFC De Badde, Greveling 137, Annerveenschekanaal
1 mei

Gieten

Café Veninga, Boddeveld 2

29 mei

Hier volgt

een nieuwe

datum

AnlooSchipborg

Dorpshuis Schipborg, Borgweg 15

3 juli Gasselte Dorpshuis de Trefkoel, Achter de Brinken 6e
4 september GasselternijveenschemondNieuwediep Dorpshuis, Noordzijde 165, Gasselternijveenschemond
18 september AnderenEextEexterzandvoort Dorpshuis Eext, Hoofdstraat 12
2 oktober Gasteren De Gasterije, Gagels 4
23 oktober GrollooPapenvoortVredenheim Het Markehuis, De Pol 4, Grolloo
6 november EexterveenNieuw AnnerveenOud AnnerveenSpijkerboor Dorpshuis de Spiker, Hunzeweg 20, Nieuw Annerveen
27 november BalloerveldBallooDeurzeMarwijksoordNijlandeNooitgedachtRolde De Boerhoorn, Zuides 50, Rolde
11 december Gasselternijveen MFC de SPIL, Ceresstraat 4
8 januari Annen Stichting Ons Dorpshuis, Kruisakkers 36 a
5 februari Schoonloo De Zevenster, Schoolstraat 4
Categorie: Dorpenronde 2017

Verslagen

 

 

20170129 flyer 001Van de inloopbijeenkomsten kun u op deze pagina's de verslagen lezen.


 

1e inloopbijeenkomst Combinatie Gemeentebelangen groot succes!

Gieterveen

 

Gieterveen

Maandag 6 februari vond in Gieterveen de 1e inloopbijeenkomst van Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze plaats. Onder de geïnteresseerden bevonden zich veelal bestuursleden van verenigingen, maar ook nieuwe inwoners van Gieterveen woonden deze avond bij. Punten die deze avond zoal zijn ingebracht zijn leefbaarheid en krimp, splitsing onder de bevolking vanwege de windmolenproblematiek, zorg en ouderen, passende woningbouw, sluiting van de winkel en het postagentschap en het niet meer kunnen opnemen van geld vanwege het ontbreken van een pinautomaat. De gehele avond werd aan de aanwezigen de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen en hun verhaal te doen. Waar Combinatie Gemeentebelangen een steentje aan kan bijdragen, doet zij dat. De eerste stap is inmiddels gezet: de partij heeft Impuls in contact gebracht met de redactie van Gieterveen.com. Deze website wordt dagelijks goed bezocht door inwoners uit het dorp, maar informatie over wat het sociaal team doet en kan betekenen voor mensen uit het dorp ontbrak nog. Uiteraard neemt Combinatie Gemeentebelangen ook de andere besproken punten mee binnen de fractie en gaat hiermee aan de slag. De tweede inloopbijeenkomst vindt plaats op maandag 6 maart in Dorpshuis De Eekhof in Ekehaar. Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze ziet uit naar een waardevolle avond!


2e inloopbijeenkomst De Broekstreek

 

Broekstreek

Op maandag 6 maart 2017 streken we neer in het dorpshuis van Ekehaar, De Eekhof. Een gastvrij ontvangst in het dorpshuis van De Broekstreek. De Broekstreek is een verzameling van dorpen in het uiterste westen van onze gemeente. Naast Ekehaar betreft het de dorpen Amen, Eldersloo, Eleveld en Geelbroek. De opkomst was heel goed. We moesten steeds meer tafels aanschuiven, zodat we ook hier kunnen constateren dat een bezoek aan de dorpen in ieder geval op prijs wordt gesteld. Het dorpshuis draait goed, mede dankzij een groep inwoners die hier flink de schouders onder zet. Er is behoefte aan een grote sportzaal, want in de volleybalminnende Broekstreek vinden ze het heel jammer dat de zaal niet geschikt is voor wedstrijd volleybal. De fietsverbinding van Amen naar Grolloo heeft de aandacht, maar dat wordt ook gevraagd voor het traject tussen Ekehaar en Nijlande. Het parkeren bij De Amer levert problemen op. Mogelijkheden zijn er wel, maar dan moet SBB meewerken. Tegenover de Amer, bij de start van de Acht van Amen (wandelroute), ligt een perceel grasland dat hiervoor in aanmerking komt. Dit wordt echter als een waardevol gebied aangemerkt. En dan is er nog de vernatting ter plaatse van Geelbroek. Hierover is dringend behoefte aan meer informatie. Dit nemen we zeker mee. Het woord 'krimp' valt slecht, zeker wanneer het om de school gaat. "Wees toch positief" wordt er geroepen. Het is een goede school met best wel kansen. Op dit moment heeft het 32 leerlingen. De mobiele telefonische bereikbaarheid is heel slecht. Of de gemeente daar niet iets aan kan doen. En met het internet is het al niet veel beter. Men hoop spoedig op het glasvezelnetwerk te worden aangesloten, waarbij toch ook een beroep op de gemeente wordt gedaan. Binnen het Sociaal Domein wordt gewerkt aan koffiemiddagen en 'samen koken, samen eten'. Vanuit het dorpshuis is er een maaltijdvoorziening opgezet en hier is zeker een behoefte aan. We wijzen de aanwezigen op de mogelijkheid klachten voor wat betreft wegen, wateroverlast, openbare verlichting, e.d., te melden via de website van de gemeente. Bij het uitblijven van een afdoende reactie horen wij dit graag. Verder geven we aan dat er vele subsidiemogelijkheden zijn met dit jaar extra aandacht voor de dopren in het 'Jaar van de dorpen'. Al met al dus een bijeenkomst waarbij heel veel informatie is uitgewisseld. Op naar de volgende locatie en dat zal in Annerveenschekanaal zijn. Hierbij is ook Eexterveenschekanaal uitgenodigd. 


3de inloopbijeenkomst Annerveenschekanaal

 

Annerveenschekanaal

Het is maandag 3 april, een prachtige zonovergoten avond, als we via de Hunzevallei richting de veenkolonie Annerveenschekanaal rijden. Met voor ons, vanaf Eexterveen gezien, een weids uitzicht op de grens met de provincie Groningen. Alvorens we warm welkom geheten worden in de voormalige openbare basisschool de Badde passeren we op de Semslinie een aantal monumentale gebouwen die onderdeel uitmaken van het beschermde dorpsgezicht Annerveensche- en Eexterveenschekanaal.
Annerveenschekanaal is de derde locatie waar we mogen zijn. Van voorgaande bezoeken hebben we geleerd dat alles wat er ter tafel komt dicht bij de inwoners staat. Zo ook hier. In het dorpshuis worden we verrast met een presentatie in beeld van de Stichting MFC de Badde (opgericht in 2003) met als ondertiteling: "lekker leven in harmonie aan een mooi kanaal". In de Badde vinden, mede dankzij de vele vrijwilligers, veel activiteiten plaats: jeugdwerk, badminton, volleybal, biljart, 50+ soos, kaarten, sjoelen, toneeluitvoeringen, zaterdag cafetaria, vergaderingen en boeken uitleen. Behoud en exploitatie van het gebouw zijn hiermee gediend. De sluiting van de basisschool in 2015 was aanleiding om aan een 'dorpsbelevingsonderzoek' deel te nemen. Onderzocht werd hoe de bewoners hun leefomgeving ervaren en welke ideeën men heeft als het gaat om het invullen van de leeg gekomen klaslokalen. De stichting heeft de verplichting op zich genomen om jeugdactiviteiten en ruimtes voor jeugd intact te houden. Een zeer actieve vrijwilligersgroep, aangestuurd door Impuls, heeft het jeugdwerklokaal vernieuwd en organiseert vele activiteiten voor de jeugd. Het wordt steeds drukker met jeugdigen want de kinderen uit Annerveenschekanaal die sinds de sluiting van hun school nu met een busje naar de school in Eexterveen gebracht worden, nemen vrienden mee terug naar het jeugdlokaal. Waar de ouders elkaar vroeger op het schoolplein ontmoeten is er nu weer binding tussen de ouders dankzij het jeugdwerk. Het MFC krijgt ook meer bekendheid en daardoor heeft men in de Model Rail groep Veendam een enthousiaste groep gevonden die twee lokalen huurt. Ook dit geeft meer reuring en nieuw publiek omdat ook zij andere activiteiten naar Annerveenschekanaal brengen en daarmee nieuwe gebruikers: het jeugdelftal van Bareveld komt komende winter trainen in de sportzaal. MFC de Badde krijgt hiermee naast een dorpshuis functie ook een regiofunctie.
Daar waar men in het dorpsbelevingsonderzoek nog massaal aangaf dat de sluiting van de school een negatieve invloed zou hebben op de leefbaarheid van het dorp zie je dat door nieuwe initiatieven de sociale cohesie is toegenomen. Het kost alle vrijwilligers wel veel tijd en men moet blijven vernieuwen om goed te kunnen blijven functioneren. De boodschap is duidelijk: 'dorpskracht' verdient ten aller tijde positieve aandacht!

Na deze inspirerende presentatie spreken we over starters- en levensloopbestendige woningen, zijn er initiatieven die we kunnen ondersteunen? BOKD en Impuls zijn zeer betrokken: buurtzorg is vorige week opgestart. College bie 't pad was hier op 1 november 2016, het bezoek heeft een lijst met actiepunten opgeleverd. Wat is hiermee gebeurd? Advies: trek aan de bel bij de de ambtenaar kern- en buurtgericht werken. Heel veel achterstallig bomenonderhoud. In het 4 jaren plan staat AVK voor 2018 ingepland. Hoe ver is het met de passantenhaven? De aanbesteding is geweest en e.e.a. moet voor 1 juli 2017 gereed zijn, er is behoefte aan een trailerhelling. Het jeugdwerk neemt een belangrijke plaats in in het dorp, men is van mening dat de jeugd meer buiten moet spelen. Een groep inwoners is bezig met de ontwikkeling van een 'dorpspark' met ruimte voor het organiseren van evenementen. Er komt een speelgelegenheid, een waterpartij en fruitbomen, dus veel meer dan alleen een plek waar je "brommers kunt kieken".
Nu is de gemeente nog eigenaar van de Badde. Zou het overgedragen kunnen worden aan het dorp? Als vrijwilliger wordt er veel van je gevraagd, er komt veel op je af en als je dan ook nog eens eigenaar wordt dan krijg je er heel veel zorgen bij. Je bent op allerlei gebied aan handen en voeten gebonden, je mag bijvoorbeeld de horeca niet beconcurreren. Voor Annerveenschekanaal is het een te grote verantwoordelijkheid, dat gaat het dorp met 180 huizen niet trekken. Zoals het nu is moet het blijven, het dorp staat duidelijk achter de huidige situatie.
Bodemdaling en in het bijzonder de aardbevingsproblematiek leeft hier bij de bewoners die boven op het "Annerveensche gasveld" wonen. Aa en Hunze heeft het geen aandacht gegeven omdat men als gemeente niet geassocieerd wil worden met een aardbevingsgevoelige gemeente in Drenthe. Aardbevingen houden echter geen rekening met een provinciale grens en het feit dat de NAM ook hier in het dorp schade vergoedingen uitbetaald heeft bewijst dat je de aardbevingen die er in grote getale zijn geweest niet kunt ontkennen. Zoutwinning heeft i.t.t. gaswinning en de gevolgen daarvan wel volop de aandacht gehad, daarin trekt Aa en Hunze samen op met Assen en Tynaarlo. We weten dat de aardbevingen nog voor de zomer op de agenda staan, misschien kan het via het presidium naar voren worden gehaald, we komen hier zo snel mogelijk op terug.
De mobiele bereikbaarheid is hier goed, met glasvezel gaat men aan de slag. We verwijzen naar ECO Oostermoer Verbindt en de naar commissievergadering a.s. donderdag 6 april in het gemeentehuis.
Het fietspad van hier naar Eexterveen, een veilige route voor kinderen wordt door iedereen gewenst. De urgentie wordt ook onderkend maar het gaat niet zo snel als we met elkaar willen. De gemeente heeft co-financiering aan de provincie gevraagd en de gronden die voor de aanleg nodig zijn moeten ook eerst in eigendom zijn. Er zijn op AVK verschillende wegversmallingen om de snelheid uit het verkeer te halen. Door groot transport ontstaat er bij de huizen die bij die wegversmallingen staan schade, dakpannen rammelen en er ontstaan scheuren in de muren. Geadviseerd wordt contact op te nemen met de bekende buitendienst medewerker of anders een bericht hierover te sturen naar het gemeentehuis. De organisatie zoekt dan intern uit wie hier over gaat en deze neemt dan contact op met in dit geval de bewoner op nummer 151.
Wij hebben gemerkt dat Annerveenschekanaal op veel punten zijn of haar weg goed weet te vinden en ook goed gebruikt maakt van hulp van bijvoorbeeld de BOKD en Impuls. Wij hebben ons zeer welkom gevoeld in een 'dorpshuis' waar door het sluiten van de school treurnis om de hoek lag maar dat door heel veel enthousiaste inwoners van het dorp een tweede, misschien wel meer inspirerende multifunctionele leven heeft gekregen.
Met alle input van jullie kant maken wij ons op naar de volgende locatie en dat zal zijn in Gieten.


 4e inloopbijeenkomst Gieten

 

Gieten

Maandag 1 mei 2017 vond alweer de 4e inloopbijeenkomst plaats. Dit keer in café Veninga in Gieten waar we gastvrij werden ontvangen door mede-eigenaar Wim Veninga. We komen met elkaar meteen to the point: Wat speelt er in Gieten? We horen dat er een gebrek is aan fietsenstallingen bij het transferium en dat er veel afval rondzwerft. Hoewel het transferium onder het beheer van de provincie valt, vinden wij als Gemeentebelangen dat wij hier aandacht aan moeten besteden. Het is een plek binnen onze gemeente waar veel van onze inwoners gebruik van maken. Daarnaast wordt genoemd dat zowel inwoners als ondernemers hinder ervaren van een bepaalde groep hangjongeren die overlast veroorzaakt. Zo wordt in een aantal leegstaande panden brandjes gestookt. Wethouder Henk Heijerman geeft aan dat deze groep jongeren bekend is, ook bij de politie, en dat er op dit moment actie ondernomen wordt. Een andere vorm van overlast, is het te pas en onpas parkeren voor de winkels aan de Stationsstraat. Dit komt veelal voor als de parkeerplaatsen vol zijn en mensen ‘even snel’ een boodschap halen. Een gevaarlijk punt. Er wordt regelmatig een boete uitgedeeld, maar handhaving blijft een belangrijk punt. Parkeerproblemen ondervindt Gieten ook bij de sporthal aan de Asserstraat. Vooral op zaterdag is het een chaos en staat de straat vol met auto’s. Aan bezoekers is de mogelijkheid geboden om ook gebruik te maken van de parkeerplaatsen bij het gemeentehuis welke ongeveer 200 meter verderop zijn. Het is verstandig om bezoekers van de sporthal hierop te wijzen met bijvoorbeeld een verwijzing. Een ander punt dat wordt aangekaart is het onderzoek naar de aanwezigheid van culturele ruimtes. Hier is een tekort aan. B & W neemt de aanbevelingen uit dit onderzoek mee in de centrumvisie Gieten. Deze avond is meteen met de wethouder een afspraak gemaakt om samen nog eens om tafel te zitten en elkaars verwachtingen uit te spreken zodat de vervolgstappen en de te ondernemen acties voor beide partijen helder zijn. Henk Heijerman belooft ook een bezoek te brengen aan de Gasselterweg. Hier heeft een groep bewoners een werkgroep opgericht, welke al regelmatig contact heeft met de gemeente over geluidshinder. De werkgroep geeft aan dat het woongenot is aangetast; mensen ervaren overlast van onder meer het geluid van het laden en lossen van de vrachtwagens bij de COOP en de felle lichtreclame die de tuinen oranje verlicht. Ook een punt van aandacht voor Gemeentebelangen en waar we op terug komen. Op naar de volgende bijeenkomst op maandag 29 mei in Schipborg!


 5e inloopbijeenkomst Gasselte

Maandagavond 3 juli, de avond dat we tijdens onze dorpenronde Gasselte aan doen. We waren op bezoek in De Trefkoel, een dorpshuis waarin het horecadeel is verpacht, maar de rest geheel door vrijwilligers wordt gedragen.

Dorpshuis De Trefkoel met zicht op het Drouwenerveld

De inwoners van Gasselte zijn kennelijk tevreden inwoners, want de opkomst was niet zo hoog als tijdens voorgaande edities. Maar gelukkig weten wij ons gesteund door een aantal Gasselters uit eigen gelederen, zodat met hetgeen naar voren werd gebracht toch een goed gesprek is geweest. Die inwoners, die betrokken zijn met wat er gebeurt, hebben ook altijd wel ideeën ter verbetering van de eigen omgeving. Wij hebben uitvoerig gesproken over de aanpak van de omgeving van het dorpshuis en de school. Een andere aankleding van de weg, de parkeerplaatsen en natuurlijk speelruimte, moet de veiligheid verbeteren. Daarnaast moet deze forse ingreep een duidelijk beeld geven van de verschillende functies van het terrein rond de gebouwen. De aanpak vanuit de inwoners zelf is iets dat ons als Gemeentebelangen wel aanspreekt. Wij juichen dit soort zaken toe. Via verschillende kanalen probeert men aan subsidie te komen. Het project is te groot voor alleen de gemeentelijke kas, maar daar waar nodig hebben wij zeker een luisterend oor.

Van Gasselte naar het Drouwenerveld, via de schaapskooi, is een route die ontwikkeld kan worden. Entree tot het gebied via of vanaf het dorpshuis behoort tot de mogelijkheden. Hierover wordt in ieder geval nagedacht. In dat kader komen ook de nutsvoorzieningen bij de schaapskooi aan de orde. Dit laatste is iets dat verder uitgewerkt moet worden. CGB blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen en daar waar mogelijk zullen wij graag onze steun geven. Naast de toeristen is het ook voor de eigen inwoners van belang dat de mogeli9jkheden in de directe omgeving ten volle worden benut.

Verder spreken we nog over de nieuwe kinderopvang in de voormalige Rabobank en de invloed die dit mogelijk heeft op de bestaande kinderopvang in het dorpshuis. Deze laatste is natuurlijk van belang voor het dorpshuis als zijnde een grote huurder. Maar ja, er is een vrij vestigingsklimaat en wij zijn geen tegenstander van marktwerking. We hopen echter wel dat de twee bedrijven goed naast elkaar kunnen draaien, opdat het dorpshuis haar inkomstenbron blijft behouden.

Afsluitend hebben we kunnen zien dat het best goed gaat in Gasselte. Een levendig en initiatiefrijk dorp. Gewoon doorgaan zullen we maar zeggen!


 

 6e inloopbijeenkomst Gasselternijveenschemond

 

Gasselternijveenschemond

Na het zomerreces stond als eerste Gasselternijveenschemond en Nieuwediep op de agenda van onze dorpenronde. We werden hartelijk ontvangen in het dorpshuis. Ruimte genoeg in de gymzaal, waar de muzikale klanken op de achtergrond ons gedurende een deel van de avond vergezelden.

Het is niet lastig te raden wat in de dorpen in het veengebied van onze gemeente de gemoederen bezighoudt. We hebben dan ook lang en uitvoerig gesproken over de komst van de windmolens. Natuurlijk komt dan ook ons standpunt aan de orde. Over hoe wij er in stonden ten tijde van het vaststellen van de gebiedsvisie en vooral ook waarom wij er zo in stonden. Het is goed de gelegenheid te krijgen dit uit de doeken te doen. CGB is nooit voor een groot windmolenpark geweest. Hooguit 30MW aan windenergie (7-9 molens) in onze gemeente vonden we genoeg. Wij zijn even teleurgesteld in de gang van zaken als de direct betrokkenen, al beseffen we heel goed dat het voor de bewoners een heel andere en pijnlijke zaak is.

Moties (ook van ons) over o.a. de mogelijkheid van zonneparken en  brieven van college en raad naar minister en volksvertegenwoordigers hebben tot nu toe weinig uitgehaald. Het is nu eenmaal Den Haag dat beslist en het is duidelijk dat de politieke partijen in het Haagse gaan voor de windturbines. Zij manen de minister zelfs tot spoed. En weer zal Tegenwind Veenkoloniën een brief sturen naar onze volksvertegenwoordigers. Naar aanleiding van ons gesprek zal ook CGB een brief sturen met verwijzing naar de brief van Tegenwind. We zullen kijken of we een helder beeld kunnen krijgen waar het gaat om waardevermindering van woningen en willen we graag weten waar het geld uit het gebiedsfonds aan wordt besteed.

Toch kwamen nog andere zaken ter tafel. Over hoe het zit met bomenonderhoud en het maaibeleid. Er wordt aandacht gevraagd voor het trottoir ter hoogte van het Bakkersbos. En ja, het gaat goed met het dorpshuis. Er is gelukkig voldoende te doen al is de  tweespalt in het dorp ook hier voelbaar.

Wij waren erg blij met dit open gesprek. Een gesprek waarbij goed geluisterd is naar elkaar en een gesprek waar wij wat mee kunnen. Naar de toekomst toe zal er heel wat moeten gebeuren. Met het inzicht van nu mag men er op rekenen dat wij er zullen zijn voor onze inwoners.


 

7e inloopbijeenkomst Eext

 

Eext

Op visite in Eext. In café Homan, het dorpshuis van Eext. Dat is het sinds een aantal jaren. Op dit moment vraagt men zich in Eext af hoe het verder moet. Moet het dorp eigenaar worden? Dat zou wel de mooiste oplossing zijn, maar zoiets is niet zo eenvoudig te realiseren. Toch zijn alle aanwezigen van mening dat als het ergens kan, dit toch zeker in Eext zou moeten kunnen. Wij, van gemeentebelangen, geloven daar zeer zeker in. Er zal nog heel veel moeten gebeuren, maar een dorp dat een kleine supermarkt in de been weet te houden, moet ook een dorpshuis kunnen runnen. Wel vinden wij dat de aanwezige verenigingen allemaal gebruik moeten maken van dit dorpshuis. Mochten hiervoor nog aanpassingen nodig zijn, dan horen we dat graag.

Het onderwerp 'stroperigheid' komt ter tafel. Enkele zaken lopen al vele jaren. Het tunneltje in het Evertsbos had al lang een flauwere hellingshoek kunnen hebben. Deskundige vrijwilligers kunnen de eigen werkzaamheden snel uitvoeren. Hoe kan het dan dat hier jaren over heen moeten gaan. Sinds 2011 staat dit al op de agenda. Een andere tunnel moet nodig eens een schilderbeurt ondergaan, althans dat is de bedoeling. Een schildering zal worden aangebracht en volgens wethouder Henk Heijerman zou hier groen licht voor moeten zijn.

Containers voor glas of kleding zijn veel mensen een doorn in het oog, wanneer deze een anders fraai dorpsaangezicht verstoren. Op meerdere plaatsen in onze gemeente speelt dit en een oplossing is dan de inzet van ondergrondse containers. Volgens de aanwezigen spreekt men hier van tien jaar over en dat terwijl ook hier zelfwerkzaamheid is aangeboden.

Het oude fietspad van Eext naar Gieten ligt er erbarmelijk bij. Er wordt aangegeven dat de gemeente nog een behoorlijke strook grond bezit langs het fietspad en dat dit toch mogelijkheden moet bieden voor een, van de zandweg gescheiden fietspad, en ruimte voor landbouwverkeer. De wethouder zal hier eens naar kijken en wij horen graag wat de mogelijkheden zijn.

Wegen en bermen zijn onderwerpen die we in elk dorp haast wel tegenkomen. Zo ook in Eext. De snelheid ter hoogte van de school komt aan de orde en hiermee tal van mogelijke oplossingen. Aanwezigen zijn het echter eens dat veelal door de eigen inwoners te hard wordt gereden. Elkaar aanspreken is dan de beste aanpak. De verlichting na de fietsbrug richting Gieten kan een extra lamp gebruiken, waardoor een gevaarlijke knik in de weg beter opvalt. De asfaltering in de Schaapstreek, de klinkers in de weg bij Witzand, zijn projecten die duidelijk iets meer vragen dan een onderhoudsklusje. Neemt niet weg dat hier melding van gemaakt moet worden. Wij wijzen nogmaals op de mogelijkheid meldingen direct via de website van de gemeente te doen. De ervaring hiermee is goed.

Wij vragen de aanwezigen eens te bezien of er vanuit Eext een afvaardiging in de te vormen werkgroep zwembaden plaats kan nemen. Tenslotte heeft Eext toch ook belang bij het zwembad Zwanenmeer. En verder komt nog het fenomeen starterswoning aan de orde. Hoeveel belangstelling is er? Wat kan of moet de gemeente doen? De stap voor starters in zee te gaan met een aannemer of ontwikkelaar is een grote stap. Kunnen we iets doen deze stappen kleiner te maken?

U leest het. Er gebeurt veel, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Alles kan niet, maar wat kan wel. Hoe snel kan dat? Feit is dat vrijwilligers gemotiveerd worden door het kunnen uitvoeren van ideeën. Ideeën die een breed draagvlak onder de inwoners hebben. We moeten dus echt eens gaan kijken wat we hier mee kunnen. Gemeentebelangen ondersteunt vrijwilligers van harte. Wij weten als geen ander dat de kleine dorpen floreren doordat vrijwilligers de schouders er onder zetten. Het Leefbaarheidsfonds heeft zijn dienst al bewezen, maar vanavond hebben we weer eens gehoord dat het klaar staan voor de vrijwilligers vanuit de gemeente minstens net zo belangrijk is.

Wilt u ook punten inbrengen? U vindt ons maandag 2 oktober in De Gasterije in Gasteren. Graag tot dan!

 

We komen er aan

Categorie: Dorpenronde 2017

We komen naar u toe

 

20171002 gasteren wkeaIn 2017 organiseren we verschillende inloopbijeenkomsten, waarbij u onderwerpen in kunt brengen en aan kunt schuiven bij ons fractieoverleg. Wat speelt er? Waar maakt u zich zorgen over? En waar bent u blij mee? We horen het graag!

We komen naar u toe!

We bezoeken organisaties, verenigingen en ondernemers, vergaderen op locatie en laten ons zien. Maar dat kan beter, dus komen we langs. Klik hier om te kijken wanneer we bij u in de buurt zijn. Past het u dan niet, kom dan gerust naar een bjeenkomst op een andere locatie. Of neem contact met ons op via het secretariaat of met een van de fractieleden.

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

20170129 flyer 001

20170129 flyer 002

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.