TheGrue.org
Categorie: Sociaal Domein

LEKKER VRIJ IN 2019!

 

’Lekker vrij ’ was in 2019 is het thema van de ‘Week van de Toegankelijkheid’ in Drenthe. Je staat er niet bij stil, maar voor bijna 20 procent van de mensen is dit niet vanzelfsprekend.

week vd toegankelijkheidNiet iedereen kan zijn of haar werk en vrije tijd invullen die hij of zij gewoon zelf wil doen. Door een lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben sommige mensen moeite om naar hun wensen en mogelijkheden deel te nemen aan de samenleving. Dit heeft onder andere te maken met de toegankelijkheid van buitenruimten (geldt ook voor ‘aangelegde’ natuur) en gebouwen. Iedereen moet er kunnen doen waar het voor bedoeld is.

Ook de toegankelijkheid van dienstverlening kan mensen helpen mee te doen in de samenleving. Informatie moet toegankelijk zijn voor iedereen. Het moet inhoudelijk op een voor iedereen te begrijpen manier worden aangeboden. Daarbij is de uitvoering zoals vormgeving van belang. Voor slechthorenden is ondertitelen een goede oplossing en voor dove mensen is er de gebarentaal en de voorleesknop. De manier van ontvangst en het helpen met het invullen van formulieren maken de toegang tot en meedoen aan de samenleving een stuk gemakkelijker.

Ook in Aa en Hunze willen we dat iedereen meedoet. De gemeente probeert zo toegankelijk mogelijk te zijn, maar het kan beter. Daarom gingen ze in gesprek met ervaringsdeskundigen, de mensen die het aangaat. Een geweldige vorm van participatie, want je moet toch maar even een fysieke of mentale drempel over om het over jouw beperking te hebben. Ervaringen van mensen met een beperking zijn onmisbaar in de zoektocht naar een inclusieve samenleving. In vier inloopavonden leerde de gemeente de doelgroep kennen.

Al pratend met mensen die leven met een beperking, kom je er al snel achter dat de toegang tot ‘meedoen’ in onze gemeente heel veel beter kan. Er gaat al veel goed, maar er kan veel verbeterd worden. Denk dan aan bijvoorbeeld: afvalcontainers die zo staan dat er gaan rolstoeler meer langs kan, parkeerplaatsen waar je zowel in de breedte als in de lengte met de rolstoel in de auto kunt komen, herinner mensen aan het verlopen van hun parkeerkaart.

rolstoelvriendelijkOnbeperkt meedoen kost geld, maar we kunnen ook stap voor stap inzetten op kleinere praktische projecten of beginnen met dat het vanzelfsprekend gaat worden dat onze inwoners rekening houden met inwoners met een beperking. Dus, zet de huisvuilcontainer zo dat een rolstoelgebruiker er langs kan. En de nieuwe parkeerplaatsen bij bakker Job: maak er één die in de breedte en de lengte voldoet aan het gebruik. Het is een taak van de betrokken ambtenaar daar automatisch over na te denken. En een taak voor de gemeenteraad om er bij nieuwe projecten aandacht voor te hebben. En een taak voor onszelf om ons er bewust van te zijn en rekening te houden met mensen met een beperking.

De aangescherpte Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte heeft er in 2016 toe geleid dat algemene toegankelijkheid de norm is geworden.

 

Categorie: Sociaal Domein

Motie Opvang na schuldhulpverlening

 

Samen met het CDA hebben we tijdens de raadsvergadering van 27 september 2018 een motie ingediend. Het betferft de opvang na een schuldhulpverleningstraject.

De motie had de volgende strekking:

  • Overwegende dat het beleid van het college gericht is op het versterken van preventie
  • Dat na beëindiging van een schuldhulpverlenerstraject een beperkte groep mensen snel weer in het oude patroon vervalt.
  • Uit ervaring van de Gemeentelijke kredietbank blijkt dat een nazorgtraject dit patroon snel zichtbaar maakt zodat er eerder hulp kan worden aangeboden.
  • Andere omliggende gemeenten waaronder Assen wel een nazorg traject aanbieden.

Wij verzoeken het college nazorggesprekken met mensen die uit een schuldhulpverleningstraject komen op te nemen in de geboden van zorg in de gemeente Aa en Hunze, bijvoorbeeld via de Gemeentelijke kredietbank of Attenta.

De motie werd direct door wethouder Lamberts overgenomen en hoefde daarom niet in stemming te worden gebracht.

Categorie: Sociaal Domein

Goede aandacht voor ouderen

 

aandacht ouderen 03Op donderdagavond 7 februari vond bij Impuls in Gieten een bijeenkomst plaats over het zogenaamde Auto-Maatje en de Huiskamer. Vanuit diverse dorpen was de gezellig ingerichte ruimte tot aan de laatste stoel gevuld en werd enthousiast en bevlogen verteld over de 2 onderwerpen. Zowel medewerkers van Impuls als mensen vanuit de dorpen deelden op een prettige wijze hun ervaringen.

Auto-Maatje
In situaties waarbij ouderen niet meer in staat zijn of niet meer willen autorijden is er een vrijwilliger beschikbaar. Deze vrijwilliger is het maatje die als privé-chauffeur het vervoer van deur tot deur regelt. De ouderen die reeds kennis hebben gemaakt met dit verzorgde vervoer geven aan dat zij er weer eens op uit kunnen, nieuwe mensen ontmoeten en ruimte krijgen in hun kleiner wordende wereld. Via de allervriendelijkste mensen van Impuls kunt u dit vervoer simpel regelen.

aandacht ouderen 04Huiskamer
In onze gemeente tellen we inmiddels 6 centraal gelegen dorps-huiskamers in evenzoveel dorpen. Deze huiskamers worden steeds meer bezocht en bieden een plek waar ouderen laagdrempelig naar toe kunnen voor onder andere koffiedrinken, kennismaken met dorpsgenoten, koken en eten of thema- en voorlichtingsavonden.
Vanuit de verschillende achtergronden en levensgeschiedenissen van de aanwezigen hebben we als raadslid een goede inkijk gekregen op de mogelijkheden om vitaal te blijven.

De Combinatie Gemeentebelangen vindt het mooi dat er via deze goed georganiseerde voorzieningen groeiende aandacht is voor de ouderen in de dorpen en zouden willen zeggen: Gewoon eens doen!

Categorie: Sociaal Domein

Alle kinderen kunnen gewoon meedoen

20180405 kindpaket 01 

Op 5 april is het 'kindpakket Aa en Hunze' gelanceerd. Het kindpakket is tot stand gekomen in samenwerking met het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job, Nationaalfonds Kinderhulp en Stichting Leergeld.

20180405 kindpaket 03

Het kindpakket ondersteunt ouders met uitgaven voor hun kind. Voorheen moest een ouder bij elk fonds apart aanvragen en was het vaak niet duidelijk waar een ouder recht op heeft. Door middel van het kindpakket wordt dit gemakkelijker. Als ouder doe je het gewoon online: één aanvraag, één formulier, voor een bijdrage voor kleding, school(reisjes), verjaardagen, sport en cultuur.

20180405 kindpaket 0220180405 kindpaket 04

Een kidsteam van 16 kinderen uit Aa en Hunze zijn ambassadeur voor "Kansen voor alle kinderen'. Zij promoten het kindpakket. Kinderen doen het gewoon voor andere kinderen zodat alle kinderen in Aa en Hunze mee kunnen doen.

20180405 kindpaket 06

 20180405 kindpaket 07

Categorie: Sociaal Domein

Pijn en sociaal domein

Een persoonlijk verhaal van Jos vd Werf

Jos van der WerfHoeveel pijn kunnen ouderen verdragen?

Elf januari ben ik voor een routine-operatie in het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal geweest. Ik lag al om 07.30 uur vooraan op een lopende band met nog vijf andere patiënten voor het plaatsen van een nieuwe heup.

Na de ingreep en het bijkomen uit de narcose werd ik teruggebracht naar de afdeling. Ik kwam te liggen op een kamer met nog 'twee heupen' en een andere patiënt. Deze andere patiënt van 74 werd in de middag ook op onze kamer geplaatst had bloeduitstortingen over haar hele gezicht en gips om haar beide polsen. Na wat verkennende blikken over en weer, kwam het gesprek op de kamer op gang. Nadat de 'heupen' elkaar hadden gevonden, volgde wat later een inkijk in de onvoorstelbare ellende van de 'polsen-mevrouw' die even moest wachten voor haar avond-operatie.

Haar verhaal: In oktober werd bij haar man Alzheimer vastgesteld en in november is haar man daardoor uit huis geplaatst, Tweede Kerstdag kreeg haar man een hartinfarct, is aan de rechterzijde verlamd geraakt en is zijn spraak verloren. Zes januari valt mevrouw op straat over een drempel vol met haar gezicht op de harde stenen en breekt beide polsen.

Mevrouw komt om 21.00 uur terug van de operatie. De uren die dan volgen zijn hartverscheurend en met geen pen te beschrijven. Laat in de avond en de nacht komt de fysieke en mentale pijn op gang tot een ongekende hoogte. Mijn heup-overbuurvouw en ik doen die nacht geen oog dicht en volgen de hele nacht het geworstel en geploeter van de nachtzuster om de pijn onder controle te krijgen.

Het is 07.00 uur in de ochtend en de medicatie zorgt bij de 'polsen-mevrouw' voor een daling van de pijnindicatie van tien naar negen (waarbij tien ondraaglijk is). Het eerste wat de vrouw tegen ons zegt: "Sorry hoor, dat ik jullie een beetje uit jullie slaap heb gehouden."

Respect voor deze mevrouw om na zoveel pijn toch om te kijken naar de ander.

Mevrouw is inmiddels geplaatst in hetzelfde verpleeghuis als haar man, huurt daar onder hetzelfde dak een zogenoemde 'inleunwoning' en hoopt haar huis snel te verkopen. De kosten van de 'inleunwoning' worden betaald door de kinderen.

Categorie: Sociaal Domein

Armoedepact, jeugd en politiek

20171129 armoedepact ondertekening

Armoedepact, jeugd en politiek

Omkijken naar elkaar

Woensdag 29 november ondertekenden 13 organisaties het armoedepact Aa en Hunze.
Hoewel Aa en Hunze landelijk gezien niet tot de gemeenten behoort waar veel sprake is van armoede, komt het wel degelijk nog teveel voor in onze gemeente. Onder professionele begeleiding van Marina Boerma van Impuls was er een mooie rol ingevuld door het kidsteam van Aa en Hunze bij het ondertekenen van het armoedepact. De meiden van rond de 12 jaar voelden zich prima op hun gemak met de microfoon in de hand en stelden naar hartenlust vragen aan de vertegenwoordigers van de 13 organisaties. Opvallende zaken die naar voren kwamen: Een schuld van 75.000 euro voor een alleenstaande moeder zonder werk met 2 opgroeiende kinderen en hoe kom je ooit van die schuld af, schaamte over financiële positie, te lang wachten met hulp vragen, belang van sport, cultuur en kadootjes voor kinderen en, het doorbreken van overdragen van armoede in families.

Het was mooi om te zien dat jeugdigen van deze leeftijd zich al inzetten en verdiepen in het onderwerp Armoede en zicht hebben op mensen die soms even - of langer - pech hebben. Vanuit de CGB willen we het samenwerken van de organisaties en de oriëntatie op maatschappelijke onderwerpen bij de jeugd graag verder ondersteunen.
En dat gaan we dus ook gewoon doen.

Categorie: Sociaal Domein

Dorpscoöperatie

Een Dorpscoöperatie in Gasselternijveen?

dorpscooperatie gnijveenUit de uitslagen van de huis-aan-huis enquête, die de werkgroep Dorpscoöperatie Gasselternijveen e.o. voor de zomervakantie verspreidde, mag geconcludeerd worden dat het dorp open staat voor de oprichting van een heuse dorpscoöperatie. Op de vraag hoe de bewoners denken over het oprichten van een coöperatie werd namelijk bijna uitsluitend positief gereageerd. De vraag of men lid wil worden, leverde een score van 75 % op.

Op woensdag 20 september a.s. organiseerde de werkgroep in MFC De Spil een “uitslagenavond”. Na een inleiding van wethouder Harry Dijkstra maakten de adviseurs van CMO STAMM de resultaten bekend maken en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De uitslagen van de enquete, gekoppeld aan de instemming van de aanwezigen (ca. 50 pers.) zijn voldoende aanleiding voor de werkgroep om aan de slag te gaan met het daadwerkelijke oprichten van de dorpscoöperatie. Een van de eerste actiepunten wordt een onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor het inrichten van een informatiepunt in het dorp. Uit de enquête bleek namelijk dat de bewoners o.a. heel graag een plek willen, waar ze met al hun hulp- en zorgvragen terecht kunnen.

Als alles naar wens verloopt, zou eind november/begin december de oprichting een feit kunnen zijn !

Categorie: Sociaal Domein

Ontwikkelingen in het sociaal domein


Combinatie Gemeente belangen: Hard waar het kan, zacht waar het moet.

De eerste 2 jaren van ons sociaal domein zijn achter de rug. Het past om op deze plek en in deze fase een welverdiend compliment te maken aan het college en in het bijzonder aan wethouder Harry Dijkstra. De taken hebben een prima plek gekregen binnen de ambtelijke organisatie en de samenwerking met instellingen en organisaties verloopt goed.

Het sociaal domein, hoe zit dat ook alweer?

Door de overheveling van taken van het rijk naar gemeenten sinds 2015, moeten problemen bij jongeren, ouderen en werkzoekenden door de gemeente worden aangepakt. Het gaat hier om het handen en voeten geven aan de uitvoering van 3 wetten: de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet.

Hoe gaat het nu?

In de commissie-vergadering van december is inzicht verschaft in de verschillende groepen inwoners die onderdeel uitmaken van dit sociaal domein: jeugd, ouderen en werkzoekenden.

Jeugd

Het gaat hier om jongeren onder 18 jaar die door allerlei omstandigheden problemen hebben met opgroeien en hun persoonlijke ontwikkeling. Het kan dan gaan om gedragsproblemen of om beperkingen die zich bij de geboorte of daarna hebben aangediend. Dat is soms heel heftig en soms minder heftig. Opvallend in onze gemeente is een stijging van het aantal gezinnen waarbij de kinderen spijbelen, ruzie hebben met ouders of last hebben van een lichte depressiviteit. Ook in de basisscholen krijgen kwetsbare kinderen de aandacht en zorg die nodig zijn voor hun ontwikkeling. Afgelopen jaar ontvingen in onze gemeente circa 500 kinderen jeugdhulp. Dat is ruim 10% van de inwoners onder 18 jaar. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Uitgaven 2016: ongeveer 5,5 miljoen euro.

Ouderen

Bij deze groep gaat het met name om inwoners die door het stijgen van leeftijd een steun in de rug nodig hebben door allerlei ongemakken. Voorbeelden van deze steun zijn: persoonlijke aandacht, rolstoel, rollator, traplift, hulp bij het wassen en schoonmaken van het huis.
Het kan ook gaan om inwoners die ouder zijn dan 18 jaar en bijvoorbeeld een vorm van beschermd wonen nodig hebben om verder te bouwen aan een zelfstandig bestaan en waarvoor men door diverse omstandigheden is aangewezen op een steun in de rug.

Werkzoekenden

In Aa en Hunze ontvangen zo’n 350 mensen een bijstandsuitkering. Hier is een stijging van 13% te zien. Eerste analyse van deze stijging leert dat de oorzaak onder andere ligt in
- verhoging van pensioenleeftijd
- jonge arbeidsgehandicapten die overgekomen zijn naar deze wet
- de komst van asielzoekers/statushouders
- kortere duur waarop een ww-uitkering wordt verstrekt.
Veel van de inwoners doen hun best om vanuit de bijstand aan werk te komen. De gemeente biedt hulp via sollicitatietrainingen en/of omscholingstrajecten. Daarnaast spant de gemeente zich in om voor kwetstbare groepen werkgelegenheid te creëren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhoud aan openbare ruimte, het bemensen van kringloopwinkels en het aanbieden van werk op werkplaatsen waar passende arbeid is. Er zijn echter ook inwoners die door allerlei omstandigheden moeilijk te bewegen zijn om aan werk te helpen, om überhaupt te werken of misbruik maken van de voorziening door bijvoorbeeld inkomsten te verzwijgen.

Hoe staan wij in het sociaal domein?

Combinatie Gemeentebelangen staat een lijn voor waarbij jong en oud regie voeren over hun eigen leven en de wijze waarop zij dat willen inrichten. Eigen kracht is het belangrijkste basisprincipe. Echter, bij moeilijk op te lossen (gezins-) problemen is er vanuit de gemeente 1 regisseur die helpt, die met een team 1 plan opstelt en uitvoert. Die hulp en ondersteuning wordt zo dicht mogelijk bij en in de omgeving van de inwoners aangeboden.
We richten ons op voorkomen van problemen en voor zover zich dat voordoet streng optreden bij misbruik van de voorzieningen. Ouderen die beide een persoonsgebonden budget hebben om elkaars steunkousen aan te trekken is respectloos naar de inwoner die zorg veel harder nodig heeft.
Door onze brede vertegenwoordiging in de gemeente en inzichten in het dorpsleven hebben we een redelijk goed beeld van de concrete problemen in de dorpen. Daarbij willen wij meer en specifieker gaan samenwerken met de instellingen die ons daar het best bij kunnen helpen.
We houden vast aan de budgetten die we hiervoor van het Rijk en de provincie hebben ontvangen. Mogelijke tekorten over 2016 en volgende jaren worden niet zo maar uit de gemeentekas bijgeplust. Ook blijven we de administratieve lasten kritisch volgen. Een factuur van € 1,68 voor een bijdrage aan kosten voor een WMO voorziening die aan personeels- en opmaakkosten € 50,00o kost, is naar u als inwoner niet te verkopen.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.