TheGrue.org
Categorie: Sociaal Domein

Motie Opvang na schuldhulpverlening

 

Samen met het CDA hebben we tijdens de raadsvergadering van 27 september 2018 een motie ingediend. Het betferft de opvang na een schuldhulpverleningstraject.

De motie had de volgende strekking:

  • Overwegende dat het beleid van het college gericht is op het versterken van preventie
  • Dat na beëindiging van een schuldhulpverlenerstraject een beperkte groep mensen snel weer in het oude patroon vervalt.
  • Uit ervaring van de Gemeentelijke kredietbank blijkt dat een nazorgtraject dit patroon snel zichtbaar maakt zodat er eerder hulp kan worden aangeboden.
  • Andere omliggende gemeenten waaronder Assen wel een nazorg traject aanbieden.

Wij verzoeken het college nazorggesprekken met mensen die uit een schuldhulpverleningstraject komen op te nemen in de geboden van zorg in de gemeente Aa en Hunze, bijvoorbeeld via de Gemeentelijke kredietbank of Attenta.

De motie werd direct door wethouder Lamberts overgenomen eb hjoefde daarom niet in stemming te worden gebracht.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.