TheGrue.org
Categorie: Sociaal Domein

LEKKER VRIJ IN 2019!

 

’Lekker vrij ’ was in 2019 is het thema van de ‘Week van de Toegankelijkheid’ in Drenthe. Je staat er niet bij stil, maar voor bijna 20 procent van de mensen is dit niet vanzelfsprekend.

week vd toegankelijkheidNiet iedereen kan zijn of haar werk en vrije tijd invullen die hij of zij gewoon zelf wil doen. Door een lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben sommige mensen moeite om naar hun wensen en mogelijkheden deel te nemen aan de samenleving. Dit heeft onder andere te maken met de toegankelijkheid van buitenruimten (geldt ook voor ‘aangelegde’ natuur) en gebouwen. Iedereen moet er kunnen doen waar het voor bedoeld is.

Ook de toegankelijkheid van dienstverlening kan mensen helpen mee te doen in de samenleving. Informatie moet toegankelijk zijn voor iedereen. Het moet inhoudelijk op een voor iedereen te begrijpen manier worden aangeboden. Daarbij is de uitvoering zoals vormgeving van belang. Voor slechthorenden is ondertitelen een goede oplossing en voor dove mensen is er de gebarentaal en de voorleesknop. De manier van ontvangst en het helpen met het invullen van formulieren maken de toegang tot en meedoen aan de samenleving een stuk gemakkelijker.

Ook in Aa en Hunze willen we dat iedereen meedoet. De gemeente probeert zo toegankelijk mogelijk te zijn, maar het kan beter. Daarom gingen ze in gesprek met ervaringsdeskundigen, de mensen die het aangaat. Een geweldige vorm van participatie, want je moet toch maar even een fysieke of mentale drempel over om het over jouw beperking te hebben. Ervaringen van mensen met een beperking zijn onmisbaar in de zoektocht naar een inclusieve samenleving. In vier inloopavonden leerde de gemeente de doelgroep kennen.

Al pratend met mensen die leven met een beperking, kom je er al snel achter dat de toegang tot ‘meedoen’ in onze gemeente heel veel beter kan. Er gaat al veel goed, maar er kan veel verbeterd worden. Denk dan aan bijvoorbeeld: afvalcontainers die zo staan dat er gaan rolstoeler meer langs kan, parkeerplaatsen waar je zowel in de breedte als in de lengte met de rolstoel in de auto kunt komen, herinner mensen aan het verlopen van hun parkeerkaart.

rolstoelvriendelijkOnbeperkt meedoen kost geld, maar we kunnen ook stap voor stap inzetten op kleinere praktische projecten of beginnen met dat het vanzelfsprekend gaat worden dat onze inwoners rekening houden met inwoners met een beperking. Dus, zet de huisvuilcontainer zo dat een rolstoelgebruiker er langs kan. En de nieuwe parkeerplaatsen bij bakker Job: maak er één die in de breedte en de lengte voldoet aan het gebruik. Het is een taak van de betrokken ambtenaar daar automatisch over na te denken. En een taak voor de gemeenteraad om er bij nieuwe projecten aandacht voor te hebben. En een taak voor onszelf om ons er bewust van te zijn en rekening te houden met mensen met een beperking.

De aangescherpte Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte heeft er in 2016 toe geleid dat algemene toegankelijkheid de norm is geworden.

 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.