TheGrue.org
Categorie: CGB

Ina tijdelijk op de plek van Greet

Ina vervangt GreetGreet aan de wandel en Ina met haar handel 

Ina Oortwijn neemt tijdelijk het raadswerk over van Greet Oosterhuis, die gebruik maakt van ziekteverlof. Tijdens de raadsvergadering van 14 mei is Ina geïnstalleerd als raadslid.

In eerste instantie voor vier maanden.

Greet is herstellende van de Papegaaienziekte, een infectieziekte waarbij een bacterie kan leiden tot longontsteking. In Greet haar situatie een hele zware longontsteking, waarbij ze langere tijd in coma lag. Inmiddels is ze bezig met herstel in Beatrixoord. Door haar raadswerk tijdelijk over te dragen, kan zij zich volledig focussen op herstel.

Ina woont met haar man in Annerveenschekanaal, waar ze ook haar praktijk heeft als voetspecialist. Ze is steunfractielid van combinatie Gemeentebelangen. Ze stond op plek 12 op de verkiezingslijst en is als eerst volgende aan de beurt. Ina is bijzonder actief en zet zich in voor de leefbaarheid in haar omgeving. Met haar hebben we een goede vervanger voor Greet.

Ina als raadslid

Categorie: CGB

Glukkig Neijaor!

gelukkig nieuwjaar 2020

Categorie: CGB

PRIVACYVERKLARING

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook "De website"): Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "De beheerder"): Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze, gevestigd te Kiesvereniging Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze, KvK 40049099, Greveling 2, 9654PT Annerveenschekanaal

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie )plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze web site als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze web site speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze web site:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
- Geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:
Facebook (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Eigenaar, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Categorie: CGB

Frederik lid in de OvON

 

Onze Frederik, lammeren en ....... EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING.

20180426 Frederik lid OvON

Een authentiek bedrijf in Gieterveen

Op 2e paasdag is een bezoek gebracht aan het mooie bedrijf van Frederik Dillingh in Gieterveen. We werden allervriendelijkst ontvangen met thee en koek in de sfeervolle woonkamer van de boerderij waar een hypermoderne gigantische televisie de antieke meubels in het licht zette.
Nadat Frederik ons zijn intense liefde voor zijn schapen had verteld, trokken we naar de andere boerderij waar de schapen en lammeren werden gehouden.
Daar werden we geconfronteerd met hokjes in alle soorten en maten met schapen en net geboren lammeren en kregen we een prachtige rondleiding.

Het bezoek gaf een zeer bijzondere inkijk in het leven van een man die op zijn 11e reeds zijn eerste schaap onder zijn hoede had en dat inmiddels al ruim 60 jaar helemaal alleen doet. Uit de foto’s is te zien dat er dan ook maar 1 de baas is als er een ongewillige ooi is: als er door de lammeren gedronken moet worden knelt Frederik de kop van het schaap tussen zijn knieën zodat het lammetje ongestoord kan drinken.

Lintje lid orde van ONNa dit bezoek werd binnen de fractie bekend dat er al bijna een jaar op de achtergrond hard werd gewerkt om Frederik een koninklijke onderscheiding te geven. Op 26 april j.l. werd Frederik dan ook naar het gemeentehuis gelokt met het verhaal dat er een eerste gesprek zou plaatsvinden om een boek over zijn bijzondere leven te gaan schrijven. Nietsvermoedend en keurig in pak werd Frederik in een goed bezette raadszaal verrast door de burgemeester die hem een koninklijke onderscheiding uitreikte voor zijn jarenlange maatschappelijke betrokkenheid. Een greep hieruit: lid van LTO-noord, meer dan 50 jaar steunfractielid en bezoeker van raadsvergaderingen, bestuurslid van de stichting Welzijn Aa en Hunze, bestuurslid Dorpsbelangen Gieterveen en bestuurslid van de bond van uitvaartverenigingen in Drenthe.

Categorie: CGB

De historie

Gemeentebelangen Anloo

Gemeentebelangen AnlooGemeentebelangen Anloo is op 14 maart 1978 opgericht en is ontstaan uit een afsplitsing van de PvdA als gevolg van een verschil van mening en inzicht van de zittende met de toekomstige raadsleden.

De zittende raadsleden waren Wijnand Wijnholds, Johannes Dijkema, Geert Hilbolling, Hendrik Meijers en Berend Kors.

De nieuwe, ambitieuze generatie bestond uit Jan Glas, Johan van der Kamp, Gerrie Bruining, Elzo Piening met als lijsttrekker Derk Koekkoek.

De initiatiefnemers voor Gemeentebelangen waren Berend Menninga en Johannes Dijkema beide uit Annen.

Zij hebben een bijeenkomst op dinsdag 14 maart 1978 in café Erkelens in Annen gepland waar aan de orde werd gesteld de eventuele oprichting van een partij “Gemeentebelangen”. De volgende personen waren daarbij aanwezig: Johannes Dijkema, Geert Kamping, Berend Kors, Jantinus Kuipers, Berend Menninga, Jan Mulder en Jans Speelman allen uit Annen, Boele Martens uit Eext, Jaap Buter en Jan Otto Meertens uit Eexterveen, Jan Hilbolling en Willem Sijbring uit Eexterzandvoort.

Diverse aanwezigen krijgen het woord waarbij o.a. de volgende punten ter sprake komen:

 1. in hoeverre zal de bevolking de komst van “Gemeentebelangen” uit te leggen zijn als een uitvloeisel van de PvdA, zulks i.v.m. de ontwikkelingen binnen deze partij.
 2. we moeten, nu we de belangen van de gemeente willen voorstaan in de vorm van de oprichting van “Gemeentebelangen”, de commissies Dorpsbelangen uit de diverse dorpen inschakelen omdat deze veelal de spreekbuis kan worden geacht van het betreffende dorp.

Door de initiatiefnemers wordt medegedeeld dat er naar gestreefd moet worden een eventuele “Gemeentebelangen” zoveel mogelijk een eigen gezicht te geven. In verband met het feit dat aanmelding van een eventuele groepering “Gemeentebelangen” uiterlijk 16 maart 1978 bij het Centraal Stembureau (ten gemeentehuize) moet geschieden is een uitvoeriger vooroverleg niet mogelijk geweest.

Er wordt met algemene stemmen besloten tot oprichting van “Gemeentebelangen”. De aanmelding zal worden verzorgd door dhr. Joh. Dijkema terwijl door de voorzitter van het voorlopige bestuur, dhr. B. Menninga, de commissies Dorpsbelangen uit de diverse dorpen zullen worden uitgenodigd voor een vergadering op 20 maart 1978 in café Mast te Eext.

wapen van Anloo

Raadsleden/wethouder zijn geweest:

 • Berend Kors [weth.],
 • Grietje Blaauw, 
 • Boele Martens,
 • Willem Sijbring,
 • Lukas Boerma.

Bij de eerste verkiezingen in 1978 meteen 3 zetels

 • 1978-1982 Berend Kors, Grietje Blaauw, Boele Martens
 • 1982-1986 Berend Kors, Grietje Blaauw,
 • 1986-1990 Berend Kors, Grietje Blaauw
 • 1990-1994 Berend Kors, Grietje Blaauw [1992] Willem Sijbring
 • 1994-1998 Berend Kors, Willem Sijbring, Lukas Boerma

Combinatie Zanddorpen gemeente Anloo

19900317 combinatie zanddorpenDe Combinatie Zanddorpen in de oude gemeente Anloo is ontstaan vanuit de verenigingen/commissies dorpsbelangen uit de dorpen Anloo, Anderen, Gasteren en Schipborg.
De Combinatie Zanddorpen is op 7 november 1984 opgericht. De initiatiefnemers/oprichters waren o.a. Jan Huizinga, Hendrik Kamping en Britta Maillette de Buy Wenniger-Wadenius.
Onder de supervisie van deze verenigingen/commissies dorpsbelangen werd zeker sinds 1966 deelgenomen aan de verkiezingen van de gemeenteraad van Anloo. Toentertijd was het nog geen officiële vereniging. Direct na de verkiezingen van 1978 zijn die verenigingen/commissies dorpsbelangen aan de slag gegaan om een officiële vereniging met statuten te worden. Dit werd ingegeven door het feit dat onder de leden van de verenigingen/commissies dorpsbelangen stemmen op gingen het niet eens te zijn met de financiële 

19780330 combinatie zanddorpen

steun, die de verenigingen/commissies gaven aan de Combinatie Zanddorpen (in 1981 bedroeg deze bijdrage t.b.v. verkiezingsflyers Hfl. 50,- per 4 jaren) en het feit dat nieuwe partijen deelnamen aan de verkiezingen. Met name de deelname van de CPN aan de verkiezingen. Men wilde niet op formele gronden van de verkiezingen worden uitgesloten, omdat ze geen officiële vereniging was. Besprekingen over deze samenwerking tussen de verenigingen/commissies resulteerden op 9 december 1981 tot het opstellen van een "afspraak" tussen de verenigingen/commissies waarin de spelregels voor de verkiezingen werden genoteerd. Uiteindelijk werden statuten opgesteld door een commissie (bestaande uit o.a. Hendrik Kamping, Britta Maillette de Buy Wenniger en Jan Huizinga). Dit leidde op 7 november 1984 tot de officiële oprichting van de Kiesvereniging Combinatie Zanddorpen.
De Kiesvereniging Combinatie Zanddorpen heeft tot de herindeling van 1998 deelgenomen aan de gemeenteraad van de gemeente Anloo.

Raadsleden zijn onder meer geweest: Prof. Lammerts, Schipborg, Appie van Rein, Gasteren, Harm Vedder, Gasteren, Hendrik Kamping, Gasteren, Hobe Smeenge, Anderen, Jan Huting, Anderen, Britta Maillette de Buy Wenniger-Wadenius, Anloo, Jur Wiersum, Schipborg.


Gemeentebelangen Gieten

Voormalig gemeentehuis in GietenIn de oude gemeente Gieten waren er in de jaren 60 twee partijen t.w. Plaatselijk Belang Gieten/Gieterveen en Gemeentebelangen. Met de verkiezingen op 30 mei 1962 was er ook een lijst Bos van Beginselen van de PvdA.

19820604 gemeentebelangen gieten

Gemeentebelangen is na 30 mei 1962 opgericht door Kier Westerhuis, Klaas Visser, Klaas Torenbos en Geert Everts. Het was een afsplitsing van de PvdA. Tijdens de verkiezingen van 1966 en 1970 veroverden Plaatselijk Belang Gieten/Gieterveen twee zetels voor de gemeenteraad. In diezelfde periode was Gemeentebelangen ook met twee zetels in de raad vertegenwoordigd. Voor Plaatselijk Belang waren dat: J. Kolthof en H. Zwiers en voor Gemeentebelangen: Klaas Visser en Geert Everts

Later hebben Edy Houwing, Jan Torenbos en Harry Martens [12 jr.] het stokje over genomen. Edy is 2 x 4 jr. wethouder geweest van 1986-1990 en van 1994-1998.
Harrie Martens van 29-4 1986 tot 31-12-1997 raadslid.
Jochem de Wit, Geert Moek, Marjan Heling-Dijkema en Pieter Kolthof zijn steunfractieleden geweest.
Geert Everts was de grootste sponsor van de partij.

wapen van GietenRaadsleden/wethouder:

 • 1962-1966 Kier Westerhuis
 • 966-1970 Klaas Visser en Geert Everts
 • 1970-1974 Klaas Visser en Geert Everts
 • 1974-1978 Johannes Kunst
 • 1978-1982 Edy Houwing
 • 1982-1986 Edy Houwing
 • 1986-1990 Edy Houwing wethouder en Harrie Martens
 • 1990-1994 Edy Houwing en Harrie Martens [oppositie]
 • 1994-1998 Edy Houwing wethouder, Jan Torenbos en Harrie Martens raadsleden

Gemeentebelangen Gasselte

Eind 1965 was er bij verschillende inwoners onvrede over het functioneren van het gemeentebestuur. De onderstaande personen kwamen bijeen om een partij Gemeentebelangen op te richten om te proberen hierin veranderingen te bewerkstelligen:

 • Jan van der Goot, Gasselternijveen. Vertegenwoordiger in bouwmaterialen.
 • Bertus en Martha Haddering, Gasselternijveen. Schrijver/journalist en uitgever.
 • Jan Schuiling, Gasselternijveen. Organisator sportevenementen. Voormalig gemeentehuis Gasselte
 • Henk Huisjes, Gasselternijveen. Accountant en sinds 1949 raadslid voor de ARP in de gemeente. Hij was één van de eigenaren van de Hoefslag, camping en paardensportcentrum in het dorp Gasselte. Zondags waren ze natuurlijk ook open en dat mocht in die tijd niet van zijn geloofsgenoten en hij mocht daardoor de ARP niet meer vertegenwoordigen.
 • Evert Vroom, Gasselte. Monteur en smid bij Van der Schoot in Gasselte.
 • Thale Wilms. Gasselte. Postbode en actief PvdA-lid. Hij had geprobeerd om in de afdeling de democratie te handhaven.
 • Geesje Pronk ten Hof. Gasselte.
 • Willem van Hemmen. Gasselte. Eigenaar dancing, secretaris Middenstandsvereniging en secretaris Middenstandsraad. Deze middenstandsraad was een overleg orgaan met het gemeentebestuur. Overleggen was helaas niet mogelijk.

Tot ieders verbazing kwam Gemeentebelangen direct in 1966 met 2 zetels in de raad. Na wat ups en downs en veel tegenwerking van de PvdA werd Gemeentebelangen in 1994 de grootste partij. Willem van Hemmen moest als fractievoorzitter het college samenstellen. Om een krachtig bestuur mogelijk te maken werden Kruit (VVD) en Dijkstra (CDA) als wethouders verkozen. Gesteund door 8 van de 11 raadsleden.
Roelof Kaspers uit Gasselternijveen heeft jarenlang als voorzitter van Gemeentebelangen een belangrijke rol gespeeld.

 

Trouw illegale asielzoekers

Raadsleden van 1966 tot 1998 waren:

 • 1966-1970 Henk Huisjes en Willem van Hemmen.
 • 1970-1974 Henk Huisjes en Willem van Hemmen.
 • 1974-1978 Henk Huisjes en Willem van Hemmen.
 • 1978-1982 Henk Huisjes.
 • 1982-1986 Willem van Hemmen en Ben Gengler. Wapen van Gasselte
 • 1986-1990 Willem van Hemmen en Ben Gengler.
 • 1990-1994 Willem van Hemmen, Ben Gengler en Martha Haddering-Veenstra.
 • 1994-1998 Willem van Hemmen, Ben Gengler, Monique Doesburg-Maas en Trijnie van der Goot-Muller.
  • Ben Gengler verhuist naar Stadskanaal en de fractie wordt aangevuld door Karel Grondijs
  • 1997 Willem van Hemmen gaat uit de raad vanwege de door hem aangespannen rechtszaak tegen de gemeente over het AZC Gasselterveld. [Zie bijgaand stuk uit dagblad TROUW]. De fractie wordt aangevuld door Lucas Venema uit Kostvlies.

Gemeentebelangen Rolde

Voormalig gemeentehuis in RoldeT.g.v. de gemeentelijke herindeling heeft W .Houtman een boekje geschreven over de geschiedenis van het lokaal bestuur van Rolde met de titel: “Met het oog op Rolde”. Hieruit konden we veel informatiemateriaal halen voor wat betreft de partij Gemeentebelangen.
Naast de SDAP / PvdA (al dan niet in combinatie met PSP, PPR of GL) en de christelijke partijen (AR, CHU, vanaf 1970 overgaand in de ACGr [Algemene Christelijke Groepering – en vanaf 1978 in het CDA] was er in de loop der jaren sprake van allerlei partijen en groeperingen die terug te voeren zijn tot Gemeentebelangen:
Tot 1931: Plattelanders (Plattelandersbond)
VDB (Vrijzinnig Democratische Bond)
Kiesver. Grolloo (Kiesvereniging Grolloo)

Van 1931 tot 1958 NK (Neutrale Kiesvereniging, een combinatie van voorgaande 3 groeperingen).
Van 1946 tot 1953 PvdVr (Partij van de Vrijheid)
Van 1946 tot 1958 Middenst. (Middenstanders)
Van 1958 tot 1970 Gemeentebelangen Combinatie (Gemeentebelangen, een combinatie van de VVD
en de Middenstandsvereniging)
Van 1970 tot 1998 Gemeentebelangen (Gemeentebelangen zonder VVD)
Van 1970 tot 1998 VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie).

19900322 gemeentebelangen rolde

wapen van RoldeWe kunnen vanaf 1970 spreken van Gemeentebelangen en onderstaande namen waren namens Gemeentebelangen van 1970 tot 1998 raadslid.

 • 1970 – 1978 Jan Hofsteenge, Balloo en Berend Hendrik Vos, Rolde.
 • 1974 – 1982 Jan Dilling, Grolloo.
 • 1978 – 1986 Johannes Suichies, Deurze.
 • 1982 – 1986 Tieme Reinders, Grolloo.
 • 1986 – 1993 Jacob D. Koppelaar Rolde.
 • 1990 – 1994 dr. Henri Benders, Grolloo en Ger Leuhof, Rolde. wapen van Rolde
 • 1990 – 1998 Geesje Dilling-Oosting, Grolloo.
 • 1993 – 1994 Roelof Brands, Rolde.
 • 1994 – 1998 Roelof Vos, Ekehaar, Hendrikus Schrotenboer, Grolloo en Johan Herman Schepers, Rolde.

Gemeentebelangen na de Gemeentelijke herindeling van 1998

Huidig gemeentehuis gem. Aa en HunzeDe provincie Drenthe bestond vóór 1998 uit 34 gemeenten. Sinds 1998 de herindeling van kracht is geworden zijn er nog slechts 12 gemeenten over t.w. Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden.
Een nieuw te vormen gemeente zou minimaal 25000 inwoners moeten bevatten.
De vier voormalige gemeenten Anloo, Gieten, Gasselte en Rolde zijn hierdoor samengevoegd tot de huidige Gemeente Aa en Hunze. Dit hield ook in dat alle politieke patijen samengevoegd moesten worden. 
Voor Gemeentebelangen kwamen hiervoor echter vijf partijen in aanmerking.
Anloo bezat twee groeperingen t.w. Combinatie Zanddorpen en Gemeentebelangen.
Voor Gieten, Gasselte en Rolde waren dat gewoon Gemeentebelangen.
In de jaren vóór 1998 kwam men na uitvoerig overleg met afgevaardigden van de partijen Gemeentebelangen van de vier gemeenten en de Combinatie Zanddorpen tot overeenstemming om voortaan als Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze verder te gaan.
Vanaf 1998 werd gemeentebreed begonnen met 19 raadsleden en drie wethouders.
Vanaf 2002 werd het uitgebreid naar 21 raadsleden vanwege het feit dat de 25.000 grens aan inwoners werd gepasseerd.
Tijdens een Algemene Ledenvergadering werd het idee geopperd om de historie van alle vijf partijen in kaart te brengen. Inmiddels hebben we al veel informatie verzameld via oud[bestuurs]leden etc. van de voormalige gemeenten. Indien er nog mensen zijn die over meer aanvullende informatie beschikken houden we ons aanbevolen.

De eerste periode van 1998-2002 werden er 5 zetels en 1 wethouder behaald.
Van 2002-2006 waren we met 7 zetels en 1 wethouder in de raad vertegenwoordigd.
Van 2006-2010 waren dat 5 zetels.
Van 2010-2014 waren we met 7 zetels en 1 wethouder de grootste partij.
Van 2014-2018 waren we met 8 zetels en 1 wethouder weer de grootste partij.
In de periode vanaf 2010-2014 werd een Coalitie gevormd met Groen Links en CDA
In de periode vanaf 2014-2018 werd weer een Coalitie gevormd met Groen Links en CDA

wapen van gemeente Aa en Hunze1998-2002 De 5 raadsleden en wethouder waren:

 • Jur Wiersum, wethouder
 • Hendrikus Schrotenboer, fractievoorzitter
 • Edy Houwing,
 • Willem Sijbring,
 • Geesje Dilling-Oosting,
 • Lucas Venema, toegevoegd commissielid

2002-2006 De 7 raadsleden en wethouder waren:

 • Jur Wiersum wethouder
 • Hendrikus Schrotenboer, fractievoorzitter
 • Edy Houwing
 • Willem Sijbring
 • Lucas Venema,[stopt in 2004 en H. Harms is zijn vervanger]
 • Johannes Dijkema,
 • Lukas Boerma,
 • Roelof Brands,
 • Marjan Heling, toegevoegd commissielid

2006-2010 De 5 raadsleden waren:

 • Jur Wiersum
 • Hendrikus Schrotenboer, fractievoorzitter
 • Edy Houwing tot juli 2007. Daarna verder als 1-mans fractie.
 • Roelof Brands
 • Henk Heijerman

2010-2014 De 7 raadsleden en wethouder waren:

 • Jur Wiersum wethouder
 • Henk Heijerman, fractievoorzitter
 • Roelof Brands
 • Rikus Harms
 • Nanno Pul,
 • Lukas Boerma,
 • Kiki Anninga,
 • Bertus Reinders
 • Gerrit Meijers [fractiesecretaris]

2014-2018 De 8 raadsleden en wethouder zijn:

 • Henk Heijerman, wethouder
 • Bertus Reinders, fractievoorzitter
 • Rikus Harms,
 • Roelof Brands,
 • Kiki Anninga, [in sept. 2016 gestopt wegens te drukke werkzaamheden]
 • Nanno Pul,
 • Ivo Berghuis,
 • Klarina Brands
 • Cora Kuiper,
 • Jos van der Werf, [plaatsvervanger van Kiki Anninga vanaf okt. 2016]
 • Gerrit Meijers [fractiesecretaris]

19970108 Stuurgroep Gem. Herindeling AGGR 8 januari 1997


Plakdag voor de verkiezingen van 2010 Lijst 2

Plakdag voor de verkiezingen van 2010 Lijst 2


Plakdag voor de verkiezingen van 2014 Lijst 1

Plakdag voor de verkiezingen van 2014 Lijst 1


Geluidswagen voor de verkiezingen van maart 2010

Verkiezingsmarkt in Gasselternijveen in maart 2010

 

Geluidswagen voor de verkiezingen van maart 2010 - Verkiezingsmarkt in Gasselternijveen in maart 2010


Verkiezingsmarkt in Gieten in maart 2010

Verkiezingsmarkt in Annen in maart 2010

Verkiezingsmarkt in Gieten in maart 2010 Verkiezingsmarkt in Annen in maart 2010


kandidaten 2014

 

 

kandidaten 2014 2Flyer huis aan huis bezorgd door de hele gemeente voor de verkiezingen van maart 2014


nestor zwaait af

In maart 2014 zwaaide onze Nestor in de politiek Lukas Boerma uit Annen op de leeftijd van ruim 83½ jaar namens de Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze af. Lukas had acht jaar in de nieuwe gemeente Aa en Hunze deel uit gemaakt van de fractie van de Combinatie Gemeentebelangen. Daarvoor had Lukas nog vier jaar, van 1994 – 1998 in de voormalige gemeente Anloo namens Gemeentebelangen in de raad gezeten. [zie onderstaand artikel uit het Dagblad van het Noorden d.d. 21 november 2013]

 

50 jaar raad bezocht

De verkiezingen van 21 maart 2018

De verkiezingen van 21 maart 2018 leverde onze partij bijna een meerderheid van het aantal raadsleden op. Van de 21 raadsleden zijn er nu de komende periode 2018-2022 10 van de Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze.

2018-2022 De 10 raadsleden, commissielid en wethouder zijn:

 • Henk Heijerman, wethouder
 • Rabbe Vedder,
 • Roelof Brands,
 • Nanno Pul,
 • Cora Kuiper,
 • Piet Wolters,
 • Rikus Harms,
 • Bertus Reinders, fractievoorzitter
 • Greet Oosterhuis
 • Jos van der Werf,
 • Jeroen Keizer
 • Hellen Lensing [commissielid]
 • Gerrit Meijers [fractiesecretaris]

 

2018 na de verkiezingen

Achterste rij van links naar rechts: Jeroen Keizer, Rabbe Vedder, Jos van der Werf, Rikus Harms,
Bertus Reinders, Nanno Pul, Roelof Brands en Piet Wolters.
Voorste rij v.l.n.r.: Henk Heijerman, Hellen Lensing, Greet Oosterhuis en Cora Kuiper.

2018 magazine actie2018 magazine wedstrijd2018 taart van bakker Job


Voor de verkiezingen van 21 maart 2018 hebben we, met een grote groep leden, een “Magazine” bezorgd bij alle huishoudens in de gemeente Aa en Hunze. Aan dit Magazine was ook nog een prijsvraag gekoppeld. Hiermede kon een zwemabonnement voor één jaar worden gewonnen. We hebben bijzonder veel oplossingen mogen ontvangen. De prijs is gewonnen door mevrouw Hennie Hingstman-Jipping uit Gieten. Ook kwamen er bijzonder veel lovende, positieve reacties binnen.

Op de eerste fractiebijeenkomst op 22 maart direct na de verkiezingen konden we genieten van een heerlijke taart aangeboden door bakkerij Job uit Gieten.


2018 groep lijst verkiezingen

Foto van de groep die op de lijst stonden voor de verkiezingen van 21 maart 2018.
Achterste rij: v.l.n.r. Roelof Brands, Rikus Harms,
Cora Kuiper, Jeroen Keizer, Jacob Glas, Jan Huizinga,
Jur Wiersum, Harm Groen, Henk Wolf en Hendrikus
Schrotenboer.
Dan 3e rij: v.l.n.r. Hilko Bruins, Frederik Dillingh,
Gerrit Meijers, Ina Oortwijn, Bertus Reinders en Jan
Roelof Vos.
Dan 2e rij: v.l.n.r. Henk Heijerman, Lensinus Beijering,
Piet Wolters, Ivo Berghuis, Hellen Lensing.
Voor: v.l.n.r. Jos van der Werf, Nanno Pul, Erik
Matthijssen en Rabbe Vedder


 

Categorie: CGB

Algemene Ledenvergadering

 

ALV2017De Algemene Ledenvergadering van Combombinatie Gemeentebelangen is vastgesteld op woensdag 12 april 2017.
Dit zal plaatsvinden in café Homan, Hoofdstraat 12 in Eext.
Aanvang 20.00 uur. We hopen u te mogen begroeten.

Categorie: CGB

De Historie van CGB

 

logoCGB grijs

We hebben de historie - het ontstaan  - van Combinatie Gemeentebelangen eens voor u op een rijtje gezet. Dit, naar aanleiding van een wens, uitgesproken tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2016. 

Klik op het logo om naar de pagina te gaan. 

Categorie: CGB
Activiteitenkalender CGB

Categorie: CGB
Wiersum en Boerma benoemd tot erelid

 

Tijdens de jaarvergadering op 10 april 2014 van de Combinatie Gemeentebelangen zijn Jur Wiersum en Lukas Boerma met volle overtuiging benoemd tot erelid.

erelid-Jur-Wiersum-small

Wiersum neemt afscheid na drie periodes wethouderschap. Met name op het gebied van accommodaties heeft hij successen behaald, zoals het multifunctioneel centrum in Gasselternijveen en de inzet voor het dorpshuis in Eext.

erelid-Lukas-Boerma-small

Ook Boerma neemt afscheid. Hij maakte furore door vier jaar terug op bijna tachtig jarige leeftijd nog raadslid te worden. Als oud 'knaolster' maakte hij zich met name sterk voor de veengebieden. Maar ook Annen, zijn huidige woonplaats, heeft hij goed vertegenwoordigd.

Beide hebben veel bereikt voor de Combinatie Gemeentebelangen. Het erelidmaatschap is daarbij zeker op zijn plaats.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.