Categorie: Column archief

Cora KuiperDe fractieleden van de Combinatie Gemeentebelangen schrijven zo nu en dan een column over zaken die hun bezighouden. Deze keer Cora Kuiper. Cora woont in Eext.


Cultuur Historie

Vaak zijn partijen het over de onderwerpen in de raadsvergaderingen wel eens. Her en der een nuance verschil, maar allen willen we het beste voor onze inwoners. Af en toe echter zijn er onderwerpen waarbij de discussie hoog oplaait. Als het gaat om bomen bijvoorbeeld. Maar, ook als het gaat over Cultuur Historie.

Dat laatste daar hebben we de afgelopen twee raadsvergaderingen over gesproken. Hoewel het voor ons als fractie unaniem duidelijk was, was de discussie best lastig. Met 13 stemmen voor, 7 tegen werd ons amendement dat we samen met VVD indienden aangenomen.

Daarmee is een Cultuur Historische Waarden (CHW) kaart, met de omschrijving van cultuur historische objecten in onze gemeente, vastgesteld en wordt deze bij de ontwikkeling van plannen en het wijzigen en vaststellen van bestemmingsplannen, als adviesdocument ter hand genomen. Als thema, net als andere belangen als Economie en Milieu een thema zijn. Partijen die het niet met ons eens waren, wilden alle objecten van de kaart standaard één op één vastleggen in bestemmingsplannen. En vooruit, PvdA deed een handreiking, niet helemaal alles één op één. Ze gaven ruimte voor uitzonderingen.

Te vaak merken wij dat ontwikkelingen vastlopen, omdat het niet mag vanwege eerder vastgesteld beleid. Inwoners lopen hier tegen aan. Soms wordt er dan een uitzondering gemaakt, soms niet. We weten dat er – bij doorvragen - op het gemeentehuis met goed verstand naar zaken wordt gekeken. Maar dat soort situaties willen we zoveel mogelijk beperken.

Veel cultuurhistorie ligt al vast, als provinciaal- of rijksmonument, in de archeologische waardekaart of in de boswet. Cultuur historische gebouwen, bossages en essen zijn al beschermd. Zaken genoemd op de CHWkaart gaan nu niet ineens allemaal verdwijnen. Genoemde objecten zijn de afgelopen jaren ook in stand gehouden. De bewustwording bij onze inwoners is al groot. En als het meer aandacht krijgt, waar de gemeente aan gaat werken, wordt deze alleen maar groter.

In de praktijk betekent ons amendement dat wanneer een ontwikkeling Cultuur Historie raakt, de waarde van de Cultuur Historie blijkt bij de afweging met de andere belangen. En deze Cultuur Historische Waardenkaart is hierbij een prima hulpmiddel.

Klik hier voor het amendement!

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.