Categorie: Column archief

Bertus ReindersDe fractieleden van de Combinatie Gemeentebelangen schrijven zo nu en dan een column over zaken die hun bezighouden. Deze keer Bertus Reinders. Bertus woont in Grolloo.


Intensief

Intensief, dat mag je de discussies rond het Bestemmingsplan Buitengebied wel noemen. Het buitengebied van Aa en Hunze is groot. In een van de grootste plattelandsgemeenten van ons land bepaald de landbouw in grote mate het aanzien. Naast recreatie en natuur natuurlijk.

Landbouw
Maar de discussie binnen dit plan ging over de landbouw. We kennen de akkerbouw, de extensieve veeteelt (koeien, schapen en paarden) en de intensieve veeteelt (kippen en varkens). Het laatste houdt de gemoederen bezig. En dan met name het bouwblok van die intensieve veeteelt.

Het bouwblok is het gebied, waarbinnen de ondernemer zijn bedrijfsgebouwen kan plaatsen. Hierbinnen valt ook de verharding, met aan- en afvoerwegen en voer- en mestopslag. In het net vastgestelde bestemmingsplan buitengebied kan het college de intensieve tak toestemming verlenen voor een uitbreiding van 100% tot max 8000 m² als dit gebeurt in het kader van dierenwelzijn. Dit kan via een snelle en eenvoudige procedure.

Uitbreiding van de intensieve tak boven 8000m2 en tot maximaal 15000 m² blijft via de normale procedure gaan. Het is een compromis tussen de Land- en Tuinbouw Organisatie en de Natuur- en Milieu Federatie waar Combinatie Gemeentebelangen zich heel goed in kan vinden: ruimte voor ontwikkeling van boerenbedrijven.

Anti-landbouw
Vanuit de groene hoek konden we hierover discussie verwachten. Dat GroenLinks niet veel op heeft met de huidige vorm van landbouw is algemeen bekend. Het is hun geluid, waarbij je je kunt afvragen of men beseft waar ons voedsel vandaan komt. Laat staan dat we een antwoord hebben op de vraag hoe we in de toekomst de groeiende wereldbevolking kunnen voeden.
Maar misschien wel het felst in deze discussie was de Partij van de Arbeid.

Zij gaan helemaal voorbij aan de vele mensen die werkzaam zijn in de landbouw en landbouw gelieerde bedrijven. Denk aan leveranciers, verwerkers van producten, het vervoer, onderhoud en bouw en meer. Er wordt namelijk wat af-”gearbeid” in de landbouw in Aa en Hunze.

Misstand 1: Schuren van drie voetbalvelden groot
Het beeld werd geschetst dat men nu dus anderhalve hectare schuur mag plaatsen: een schuur van drie voetbalvelden groot. Het gaat echter om het totale bouwblok, dus inclusief verharding en randzaken. En ja, er is nu inderdaad ruimte voor een grotere schuur. En dat is fijn, omdat de dieren dan meer bewegingsruimte krijgen. Dat is dus goed voor het dierenwelzijn, een punt waar de huidige ondernemers zeker werk van maken. Daarnaast brengen investeringen in nieuwe schuren met zich mee dat zogenaamde luchtwassers worden geplaatst. Die zorgen ervoor dat het overgrote deel van, voornamelijk, ammoniak, niet meer in de buitenlucht terecht komt. Kortom, vervangende, nieuwe en vaak grotere schuren zijn beter voor het milieu.

vrolijke kip

Misstand 2: Een gemeente vol met schuren en Q-koorts
Vooral vanuit de hoek van de Natuur- en Milieu Federatie werd gesproken over een gemeente Aa en Hunze vol met intensieve veehouderij bedrijven, de ‘roze invasie’. De werkelijkheid: Er zijn er momenteel 12. Een hiervan is een varkenshouderij. En er komen er niet meer bij, gezien de milieuwetgeving.
De opmerkingen van de PvdA over de gevolgen voor de volksgezondheid – met Q-koorts als voorbeeld – komen waarschijnlijk voort uit Brabantse beelden, waar gemeenten zijn met de helft aan oppervlakte en honderden intensieve veehouderijen. Het uiten van dit soort opmerkingen toont andermaal het gebrek aan beleving bij de agrarische sector in Aa en Hunze.

Niet compleet
De discussie bij bestemmingsplan buitengebied ging dus met name over de landbouw. Dat hebben we gehad. De onderdelen permanente bewoning van recreatiewoningen en het beleid betreffende mini- of boerencampings is uit dit plan gehaald. De discussie daarover volgt.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.