Categorie: Column archief

Bertus ReindersDe fractieleden van de Combinatie Gemeentebelangen schrijven zo nu en dan een column over zaken die hun bezighouden. Deze keer Bertus Reinders. Bertus woont in Grolloo.


Mini aantal mini campings

Tijdens de raad van 29 juni 2017 stonden twee agendapunten in het teken van kleinschalige recreatie. De eerste betrof een bestemmingsplanwijziging voor Veenvoort 4 te Anderen, bij de meesten bekend als Camping Liebe. En het tweede punt ging over het beleid ten aanzien van, wat in de volksmond een mini-camping wordt genoemd.

 

Waar de ene fractie de publiciteit zoekt, werkt de ander achter de schermen aan een voor ieder zo goed mogelijke oplossing. CGB is voorstander van het behoud van Camping Liebe, maar wilde duidelijkheid voor de hele sector. En dan mag je, zoals de PvdA, roepen dat jij er voor gezorgd hebt dat die ene camping mag blijven, wij staan aan de wieg van een nieuw en in onze ogen goed beleid voor het kleinschalig kamperen. In dit beleid past Camping Liebe en dat is mooi. Dit beleid zorgt echter voor duidelijkheid voor de hele doelgroep en dat is zeer gewenst.

 

Een belangrijke bron van inkomsten zijn onze reguliere campings. Deze campings zorgen voor een niet te onderschatten werkgelegenheid. Nu verwachten we geen wildgroei aan mini-campings, maar je kan ook maatregelen nemen dit te voorkomen. CGB is dus voor een beperking van het aantal mini-campings. Opmerkelijk is dat het meest liberale standpunt in dezen wordt verkondigd door de PvdA, door te stellen dat je geen beperking op het aantal zou moeten willen. Juist bij zaken als werkgelegenheid verwacht je van deze fractie toch een anders standpunt. In dit beleid houden agrariërs wel de mogelijkheid om een 'boerencamping' te beginnen.

 

CGB is in ieder geval heel tevreden met een positieve uitkomst voor Camping Liebe en met een goed stuk beleid voor de kleinschalige recreatie.

Zij gaan helemaal voorbij aan de vele mensen die werkzaam zijn in de landbouw en landbouw gelieerde bedrijven. Denk aan leveranciers, verwerkers van producten, het vervoer, onderhoud en bouw en meer. Er wordt namelijk wat af-”gearbeid” in de landbouw in Aa en Hunze.

Misstand 1: Schuren van drie voetbalvelden groot
Het beeld werd geschetst dat men nu dus anderhalve hectare schuur mag plaatsen: een schuur van drie voetbalvelden groot. Het gaat echter om het totale bouwblok, dus inclusief verharding en randzaken. En ja, er is nu inderdaad ruimte voor een grotere schuur. En dat is fijn, omdat de dieren dan meer bewegingsruimte krijgen. Dat is dus goed voor het dierenwelzijn, een punt waar de huidige ondernemers zeker werk van maken. Daarnaast brengen investeringen in nieuwe schuren met zich mee dat zogenaamde luchtwassers worden geplaatst. Die zorgen ervoor dat het overgrote deel van, voornamelijk, ammoniak, niet meer in de buitenlucht terecht komt. Kortom, vervangende, nieuwe en vaak grotere schuren zijn beter voor het milieu.

vrolijke kip

Misstand 2: Een gemeente vol met schuren en Q-koorts
Vooral vanuit de hoek van de Natuur- en Milieu Federatie werd gesproken over een gemeente Aa en Hunze vol met intensieve veehouderij bedrijven, de ‘roze invasie’. De werkelijkheid: Er zijn er momenteel 12. Een hiervan is een varkenshouderij. En er komen er niet meer bij, gezien de milieuwetgeving.
De opmerkingen van de PvdA over de gevolgen voor de volksgezondheid – met Q-koorts als voorbeeld – komen waarschijnlijk voort uit Brabantse beelden, waar gemeenten zijn met de helft aan oppervlakte en honderden intensieve veehouderijen. Het uiten van dit soort opmerkingen toont andermaal het gebrek aan beleving bij de agrarische sector in Aa en Hunze.

Niet compleet
De discussie bij bestemmingsplan buitengebied ging dus met name over de landbouw. Dat hebben we gehad. De onderdelen permanente bewoning van recreatiewoningen en het beleid betreffende mini- of boerencampings is uit dit plan gehaald. De discussie daarover volgt.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.