Categorie: Column archief

Bertus ReindersDe fractieleden van de Combinatie Gemeentebelangen schrijven zo nu en dan een column over zaken die hun bezighouden. Deze keer Bertus Reinders. Bertus woont in Grolloo.


Coalitie, duaal stelsel en zo

Het is de laatste jaren wel vaker voorgekomen. Moties of amendenmenten, ingediend door een van de coalitiepartners, worden door alle drie de fracties uit de coalitie ondertekend of samen ingediend. Diegene die met de motie is gekomen voert het woord en dient als het ware de motie mede namens de partners in.

Hier wordt door de oppositie op gereageerd door te vermelden dat het bij voorbaat al een gelopen race is. Of kan de oppositie nog iets inbrengen, waardoor een dergelijke motie het niet haalt?

Waarom doe je dit als coalitiepartij? Waarom dien je je eigen moties niet gewoon in en dan zie je wel wat je coalitiepartners er mee doen toch? Ik kan dit goed uitleggen denk ik. Als coalitiepartijen hebben we op gezette tijden een coalitie-overleg. Deze vinden vooral plaats voor belangrijke raadsvergaderingen. Te denken valt dan  aan de bespreking van het beleidsplan en natuurlijk de begroting. Iedere fractie komt met haar eigen punten en je tast het draagvlak af. Kun je elkaar steunen, dan doe je dat. In de oppositie is dat niet anders, maar daar komt dan bij dat je steun moet zoeken bij de coalitie. Nu is het zo dat, wanneer we in de coalitie een motie van een van de partners onderschrijven, we dit ook letterlijk doen. We maken dus kenbaar aan iedereen dat we overleg hebben gehad en dat we het samen eens zijn over de inhoud van de motie. Datgene wat we als coalitie onder elkaar afspreken, brengen we dus ook naar buiten. Helder, transparant of hoe je dat ook wilt noemen.

logocgb

logo CDAlogo GL

 

 

 

 

En gaat dat nu met alle moties van de coalitie zo? Nee, natuurlijk niet. Wel met de meeste, maar dat is ook logisch, je werkt namelijk nauw samen. Maar stel een motie is te GroenLinks of te CDA,  dan zullen deze fracties steun moeten zoeken bij de oppositie. En stel dat we op de zondag de winkels gewoon allemaal open willen, dan kun je van het CDA niet verwachten dat zijn dit gaan steunen. Over dit soort dingen hebben we goede afspraken gemaakt. En zo hoort dat mijns inziens ook.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.