Categorie: Column archief
De fractieleden van de Combinatie Gemeentebelangen zullen zo nu en dan een column schrijven over zaken die hun bezighouden. Deze keer raadslid Bertus Reinders. Woonachtig in Grolloo. 

Boeren, burgers, buitengebied

Ik heb ruilverkavelingen meegemaakt. De boerderijen konden worden verplaatst naar het buitengebied. Geen overlast in de dorpen en in het buitengebied konden boerderijen worden gebouwd, welke op dat moment voldeden aan de wensen. Dit duurde echter niet zo lang. Bedrijven moesten groter worden. Boerderijen kregen een andere bestemming, terwijl anderen dus groter werden. Dit alles in een tijd dat dit voor iedereen de normaalste zaak van de wereld was.

De periode daarna kenmerkt zich als een tijd waar milieu en natuur een steeds belangrijker stempel om onze samenleving drukte. Je kreeg de indruk dat landbouw en veehouderij de grote vervuilers waren. Het duurde enige tijd voordat een ieder besefte dat de agrariër en het milieu tot elkaar veroordeeld waren. Op dit moment wordt er zelfs goed samengewerkt tussen organisaties van beide kanten.

Geen probleem meer zou je dan denken. Maar toch, uit geluiden die ik dan af en toe hoor, merk ik dat er nog veel mensen zijn die in mijn ogen niet begrijpen dat we ons voedsel moeten kunnen blijven produceren. Dit moet op een professionele manier gebeuren. Geef agrariërs de ruimte om hun bedrijf te ontwikkelen. Die agrariërs willen best meedenken over inpassing, dierenwelzijn, e.d. Maar we hoeven, wat mij betreft van ons gebied geen museum te maken. Behouden wat we hebben en daarnaast kiezen voor ontwikkeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bertus Reinders. Voor zijn contactgegevens klik u hier.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.