Categorie: Column archief

De fractieleden van de Combinatie Gemeentebelangen zullen zo nu en dan een column schrijven over zaken die hun bezighouden. Deze keer raadslid Nanno Pul. Woonachtig in Gieten.


Zwemmen

Twee en een half jaar raadslid van de gemeente Aa en Hunze, met alleen bestuurlijke en leiding gevende functies in het sport en culturele verenigingsleven zit je opeens in de gemeentepolitiek, wat mij tot op heden uitstekend bevalt .

In de tijd van bezuinigingen valt het niet mee om beslissingen te nemen, wat je ook doet, het zal altijd pijn doen voor een vereniging, stichting of een instelling. Natuurlijk heb je als politieke partij en zeker de Combinatie Gemeentebelangen je speerpunten. ( zie ons verkiezingsprogramma ).

Eèn van de speerpunten die mij zeer aan het hart ligt zijn de openlucht zwembaden van de gemeente Aa en Hunze, vooral het zwembad Zwanemeer in Gieten. Waar vindt men een zwembad met een zandstrand, grasligweide en sportfaciliteiten in een, gelegen in een prachtig bos, nergens toch! Ik zou het heel erg op prijs stellen dat dit zwembad ook een gemeentezwembad wordt.

Positieve argumenten voor het behoud van openlucht zwembaden zijn:

  • Zwembaden voorzien in een recreatieve en toeristische functie.
  • Zwembaden zijn een instrument voor sportstimulering en sportbeoefening
    • voor alle leeftijdsdoelgroepen.
  • Zwembaden leveren een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie
    • vooral onder de jeugd van 12 tot 18 jaar.

Daarom moet er in de begroting een budget komen om het zwembad Zwanemeer een mooie toekomst te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nanno Pul. Voor zijn contactgegevens klik u hier.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.