Categorie: Column archief

De fractieleden van de Combinatie Gemeentebelangen zullen zo nu en dan een column schrijven over zaken die hun bezighouden. Deze keer raadslid Bertus Reinders. Woonachtig in Grolloo.


Laten ondernemen, laten leven

 

Hoe vaak hoor je niet dat je moet praten over krimp. En dat is het nu juist. Je kunt praten totdat je een ons weegt, maar ga je er ook iets aan doen? Ik vind dat in de dorpen gebouwd moet kunnen worden en wel naar behoefte. Door een woud van regeltjes beperken we onze mogelijkheden. Durven we een grote mate van vrijheid aan?

Maar voor beweging in de dorpen is meer nodig. In veel dorpen zie je ze gelukkig nog, die kleinere ondernemers. Ondernemers die werk bieden aan veelal mensen uit de directe omgeving. Ondernemers die zo nu en dan de behoefte hebben hun bedrijf aan te passen aan de mogelijkheden. Dit betekent soms dat een uitbreiding of een vervanging van panden nodig is. En dan komt het. Voor velen een eindeloze weg van procedures, veel beperkingen, met daar boven op bezwaarschriften of zienswijzen. Ook hier moeten de regels meegroeien met de technische wensen van de huidige bedrijfsvoering. Passen de regels voor goot- of nokhoogtes nog wel bij een efficiënte uitvoering van een werkplaats? Zo maar een voorbeeld, maar het geeft aan dat we "de overheid" moeten meedenken met die ondernemer. Het dorp is enorm gebaat bij een bedrijf dat zich ontwikkelt. Het zou zonde zijn om al die bedrijven naar een industrieterrein te verplaatsen. Dit betekent dat de medewerkers zich ook naar dat industrieterrein moeten verplaatsen en dat dan iedere dag. Extra autokilometers en een dood dorp.

Er zijn echter ook inwoners die niets liever hebben dan een dood (lees: stil en rustig) dorp. Die zijn hier komen wonen voor de rust en de ruimte, voor de heide en de schapen. Veelal mensen die niet in het dorp zijn opgegroeid en die ruimschoots de tijd hebben om bezwaarschriften op te stellen tegen ontwikkelingen die een dorp nodig heeft. De natuur, het uitzicht, de rust en dan die extra auto of vrachtwagen die eens voorbij rijdt. Vanuit het oogpunt van deze inwoners heel begrijpelijk allemaal. En men staat onmiskenbaar in zijn recht en dat is een groot goed. Wij "als politiek" moeten er voor waken dat we die kleine gemeenschappen in onze grote gemeenschap een kans geven zich te ontwikkelen. Zoek de mogelijkheden en bied deze aan! Laat de ondernemer ondernemen. Laat bouwen naar behoefte. Laat leven, voordat het te laat is!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bertus Reinders. Voor zijn contactgegevens klik u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.