Categorie: Energie

Motie kleine windmolens

 

We zijn volop bezig met de energietransitie. Ook in de gemeente Aa en Hunze denken we aan mogelijke oplossingen. In oktober staan de zonneparken op de agenda. Combinatie Gemeentebelangen benadrukt voortdurend dat alles begint bij het minder gebruiken van energie. Dat wat je niet verbuikt, hoef je immers ook niet op te wekken. Wij willen echter open staan voor de mogelijkheden die ons aangeboden worden. Wij willen hier graag naar kijken, maar we beseffen dat we ook ruimte moeten geven aan initiatieven. 

Tijdens onze dorpenronde kregen we de vraag over het plaatsen van een kleine windmolen bij een boerderij. Tja, hier hebben we geen beleid voor. Provinciaal is er ruimte, dus moeten we in onze gemeente aan de slag.

kleine windmolen

Foto Hielke Meijer (RTV-Drenthe)

Een kleine windmolen heeft een as-hoogte van 15mtr. De eerste initiatieven zijn in Drenthe genomen. Enkele gemeenten gingen ons voor. In Groningen zie je meerdere staan. Molens van dit type komen net boven het dak van de boerderij uit. 

Een grote zuivelproducent heeft veehouders benaderd eens te kijken naar deze windmolens naast de zonnepanelen.

In een motie, die we samen met de VVD indienden, vragen wij het college onderzoek te doen naar de mogelijkheden. We hopen zo snel mogelijk een reactie te ontvangen. Het beleid inzake deze molens, maar ook andere initiatieven, kan ons niet te vroeg worden voorgelegd.

Tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2019.hebben we de motie ingediend. Deze kunt u hier downloaden.

Voor landbouwers in de Veenkoloniën is onderstaande link een mooie geste. Aanvragen moet voor 29 augustus en je hebt twee jaar de tijd om het verzoek vast te stellen.

https://www.snn.nl/…/fysieke-investeringen-veenkolonien-2019

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.