Categorie: Financieel & Beleid

En de toeristenbelasting dan?

 

Je publiceert je verkiezingsprogramma. Een uitgebreid programma, waarin we als Combinatie Gemeentebelangen heel veel zeggen over die zaken waar wij ons voor willen inzetten. Hier gaat binnen onze kiesvereniging een heel proces aan vooraf. Er wordt wat gestreept en wat toegevoegd. Je doet je best om het leesbaar voor iedereen te maken. En… er wordt iets te veel gestreept.

Een kritische lezer wees ons op het feit dat wij niets hebben geschreven over toeristenbelasting. Terecht, dit is helaas weggevallen. Tijdens de begrotingsvergadering van 4 november 2017 heeft de fractievoorzitter enkele van de gerealiseerde zaken opgenoemd en hij heeft onder andere de volgende vragen gesteld:

  • touristtaxHoe gaan we de komende jaren om met toeristenbelasting?
  • Welke deel gaat besteed worden aan de toerist?
  • En gaat deze toerist straks in plaats van centen, procenten betalen?

Wij hebben gevraagd om een aparte commissievergadering, waarin we breed kunnen discussiëren over dit onderwerp. We moeten in gesprek met de sector. We zien in deze sector heel verschillende bedrijven. Dit werpt meteen de vraag op of we onderscheid moeten maken in de wijze waarop de belasting tot stand komt. We moeten goed uitleggen waar de belasting voor betaald wordt en zo zijn er nog veel meer zaken te bespreken.

Als gemeente investeren we in onze omgeving op allerlei gebied. Dit doen we voor onze inwoners en ook voor onze gasten. Iedereen begrijpt dat en ook dat iedereen een duit in het zakje doet. De hoogte van de lasten voor onze inwoners vinden we belangrijk. Deze mag niet of nauwelijks stijgen. Dat lukt ons aardig. Het spreekt voor zich dat we dan ook moeten praten over de lasten voor onze gasten.

Recreatie en toerisme is een economische factor van betekenis. De sector staat onder druk en moet alle zeilen bijzetten om de gasten te kunnen blijven bedienen. Toeristenbelasting maakt in veel gevallen een onevenredig deel van de verblijfkosten uit. Wij willen zeker de discussie voeren over welk percentage redelijk is en het niet simpel afdoen met een pennenstreek. We moeten een meedenkende in plaats van een (be)rekende overheid zijn die helpt om de kwaliteit van het toeristisch product in Aa en Hunze te borgen.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.