Categorie: Financieel & Beleid

Collegeprogramma Samen Doen 2018-2022

 

Collegeprogramma SamenDoen2018

De reactie van de fractie Combinatie Gemeentebelangen tijdens de raadsvergadering van 27 september 2018

Voor ons ligt een ambitieus programma, waarin het college voorstelt de gemeente nog mooier te maken dan dat deze al is.

We bevinden ons in een periode waarin het besturen van een gemeente enorm aan veranderingen onderhevig is. De politiek, raad, college, maar ook de ambtenaren moeten mee.

Een periode waarin we nog heel druk zijn – en dat zal ook nog wel even zo blijven – met de veranderingen in het Sociaal Domein. De participatie, waarbij iedereen mee moet kunnen doen. De participatie die op dit moment landelijk onder druk staat.

Gelukkig lezen we een programma op hoofdlijnen. Hoofdlijnen die duidelijk ruimte overlaten. Ruimte die we als raad mede kunnen invullen. Dit zal tijdens de eerste begroting, die voor 2019, zeker aan de orde komen.

De begroting is dan direct een bruggetje naar het financiële gedeelte. Drie pagina’s die er toe doen. Pagina’s die aangeven dat er nog geld moet worden gezocht voor de jaren na 2019. Daar sommige bedragen best vragen oproepen, zullen we tijdens de begrotingsbehandeling scherp op de uitgaven gaan letten. Waar is het voor? Wat moet direct? Kan het wat minder? Zo maar enkele vragen.

Combinatie Gemeentebelangen wil geen of een minimale stijging van de lasten voor onze inwoners toestaan. Het collegeprogramma voorziet daar in.

Kunnen wij hier vier jaar mee vooruit? Wij denken van wel!

We zien met belangstelling uit naar de begroting van 2019.

Het Collegeprogramma lezen? U kunt het downloaden door op het plaatje te klikken.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.