Categorie: Financieel & Beleid

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.

Wat kunt u melden?

Bij dit meldpunt van Gemeentebelangen kunt u als burger, als ondernemer of namens een organisatie melding maken van regels waarvan u vindt dat die regels niet zinvol zijn, niet praktisch uitvoerbaar zijn of bijvoorbeeld tegenstrijdig zijn met andere regels. Ook kunt u suggesties doen om regelgeving aan te passen. Met deze meldingen kan Gemeentebelangen in kaart brengen welke regelgeving vereenvoudigd kan worden.

Dit meldpunt richt zich in principe op gemeentelijke regelgeving, omdat wij daar als lokale partij direct invloed op hebben. Wanneer het regelgeving van de provincie of het rijk betreft kunt u terecht bij het landelijk meldpunt: www.lastvandeoverheid.nl

Waar kunt u melden?

U kunt uw suggesties of reactie bij ons melden via het contactformulier.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.