Raadsvergadering 6 februari

 

Verdubbeling N34

verdubbelingN34Opnieuw een onderwerp in de raadsvergadering (6 februari) die er voor onze inwoners echt toe doet: De plannen van de provincie voor de verdubbeling van de N34. Althans het proces rondom deze plannen. Hoewel het dus niet over de inhoud ging, was het logisch dat de insprekers dit moment grepen om hun voorkeur uit te spreken voor oplossingen voor het verkeersplein Gieten. Twee insprekers, beide vertegenwoordigers van een grotere achterban, met tegengestelde belangen. Maar, voor iedereen is helder: het belangrijkste punt in deze kwestie is het voorkomen of zelfs het verminderen van geluidsoverlast.

We spraken over de brief die de raad van Aa en Hunze naar de provincie stuurt. Een zienswijze en verzoek tot overleg, vóór het formele proces van start gaat. In de brief verwoorden we als raad ons standpunt als het gaat om het vervolgproces en de verantwoordelijkheden. Én we vragen extra aandacht voor een zorgvuldige borging van de omgevingsaspecten, waaronder geluid en landschappelijke inpassing.

De toevoeging ‘rekening houden met natuurwaarden’, voorgesteld door PvdA en Groen Links, hebben we met een amendement weer laten schrappen. Niet omdat we natuur niet belangrijk vinden, maar omdat de natuurwaarden wettelijk al een ruim beschermd worden. Extra benoemen leek zowel ons als de VVD niet nodig.

Meer weten over de inhoud van de plannen van de provincie voor de verdubbeling N34 Emmen-De Punt vind je op de site van de Provincie Drenthe

Of Klanbordgroep of Klankbordgroep .

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.