Het amen van De Amer

 

Het zij zo De Amer

Zoals in de cultuurnota terecht wordt opgemerkt, hebben we meerdere podia in onze gemeente die een cultureel programma bieden. Kijken we naar die podia, die wij gemakshalve als commercieel zien, dan zien wij dat deze zonder vorm van subsidie het zelfde of nagenoeg het zelfde programma bieden dan De Amer. Bij de “commerciëlen” betaal je over het algemeen een lagere entreeprijs voor de zelfde artiest. Aangezien er meerdere podia zijn, mogen we dus aannemen dat er behoefte is voor het genre dat wordt geboden. Wij vinden het dus niet zo vreemd dat we De Amer niet meer van subsidie voorzien. Dat we de Stichting de Amer moeten helpen het pand in Amen aan te kopen, gaat ons veel te ver. In de eerste plaats vanwege het feit dat de verkoopprijs van de café-boerderij slechts een taxatiewaarde is en dus een kwestie van vraagprijs versus aankoopprijs. En ten tweede, omdat wij het verschil niet zien tussen dit podium en de commerciële podia. Het door ons ingenomen standpunt maakt meteen duidelijk dat wij ook met andere, eventueel door de gemeente, geboden financieringsvormen niet kunnen en willen ondersteunen.

Veel commentaar kregen wij op het feit dat de activiteiten toch zeker niet te vergelijken waren met activiteiten in andere gelegenheden. Het zal inderdaad zo zijn dat avonden als van "De literaire hemel" niet elders worden georganiseerd. En deze mogen dan uniek genoemd worden, dat neemt niet weg dat men dit ook in andere locaties heel goed kan organiseren. Dat wij met onze actie De Amer de nek zouden omdraaien, is dan ook een uitspraak die nergens op slaat. Want men bedoelt immers de activiteiten van Stichting de Amer en deze activiteiten zijn niet gebonden aan een locatie. Afgezien natuurlijk van de historische verbondenheid, maar in de tijd gezien is dit niet echt historisch te noemen.

Het is eigenlijk uitermate vreemd te noemen dat het deel over De Amer als zodanig in het voorstel van de Cultuurnota was opgenomen. Tijdens de commissievergadering was immers al overduidelijk dat voor dit voorstel geen meerderheid te vinden zou zijn. Op de laatste poging van de portefeuillehouder om dit onderdeel te verschuiven naar de voorjaarsnota, konden we snel reageren. Het opnieuw uitstellen zou helemaal niets opleveren. Natuurlijk zou er gesleuteld kunnen worden, maar dan zou het probleem slechts anders verpakt worden. Vanzelfsprekend was dit slecht nieuws voor Stichting de Amer, maar men kan niet zeggen dat het onverwacht is. En laten we eerlijk zijn, slecht nieuws vertel je direct en eerlijk. Daar sta je voor en dan moet je dat dus gewoon doen!

Wij hebben er vertrouwen in dat er nog wel een oplossing voor Stichting de Amer uit de hoge culturele hoed komt. Voorzitter Albert Haar van de stichting ziet door de donkere wolken toch ook nog wel de zon. Hij is heel goed bekend met de financiële posititie van gemeenten. Hij wist natuurlijk ook hoe de commissievergadering was verlopen. Tijdens het interview voor RTV Drenthe was hij enigszins teleurgesteld, maar toch ook optimistisch. Dit sluit aan bij onze opmerkingen tijdens deze raadsvergadering. De Amer zal volgens ons ook zonder deze subsidie blijven bestaan.

Download hier het amendement van Combinatie Gemeentebelangen, CDA en GL en dat werd aangenomen door een redelijke meerderheid van de raad.

En speciaal voor de heer Koopman (PvdA): "Wij bint gien cultuurbarbaren. Wij holt van 't Dreènts, van oez Paosvuur, het Haontie op een stokkie, oeze muziek- en zangverening en wij bint ok slim wies met oeze teneelverenings. Een schaop op de hei en een scheper der bij. De Etstoel in Anloo en 't knollegruun op Schloo. Nee, veur een beetie van oeze cultuur zit ie bij oes wel goed."

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.