De taol in huus

Drentse taol op de webstee van Gemientebelangen? Ja, want wij bint maor wat wies met oeze taol. En wij schrieft hier bewust TAOL, umdat oeze minister van Binnenlaandse Zaoken en Köninkrieksrelaoties schienbaor nog aait mient dat oeze taol niet de hogere erkenning van het nedersaksisch huuf te kriegen. Dit leste op grond van het Europees Handvest veur de minderheidstaolen. Die minister hef van Het Huus van de Taol de Zoorholtpries kregen. Hef de man in ieder geval erkenning veur zien domme zet in de richting van oes Drents.

Dit plaotie hew liend van het Huus van de TaolTiedens de leste meertmaond bint alle raodsleden donatuer worden van Het Huus van de Taol. Verscheiden van oeze fractie hebt toen besleuten um dan ok maor geliek lid te worden. Wij understeunt dus van harte oes Drents. En durrum hef oeze fractie tiedens een commissievergaiodering veursteld um de subsidie - welke as wij jaorlijks wult geven an 't Huus - te verdubbelen. Nog gien groot bedrag, maor 't gebaor is wis en warrachtig zeker zoveul weerd. Aj het bedrag bekiekt is dat een dubbelie per inwoner van oeze gemiente. As elk en ien oeze taol now ondersteunt, wordt 't tenminste gien dubbelie op zien kaant.

Het college van B&W zal in de meertmaond 2013 het veurstel van die verdubbelde subsidie veurleggen an de raod. Aj kiekt naor de verholdingen tiedens de commissievergaodering dan komt dat wel goed.

Oet woorden van Jan Germs heb wij begrepen dat 't Huus van de Taol slim wies is met oeze actie. Op de webstee van 't Huus van de Taol - www.huusvandetaol.nl - wordt der 't ien en aander over schreven.  (Aj op de "Dikke Smok" klikt gao'j drekt naor 't stukkie op heur webstee.)

Woj meer weten over Gemientebelangen en of wij wel drents praot tiedens 't fractieberaod? Kom is an! Ie möcht aait eem contact met oes opnimmen. Kiek maor eem op het tabblad "contact".

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.