Bezuinigen op het ICO?

Wat vinden we van de koers tot nu en verder?

Aan het eind van 2011 komt er een eind aan de mantelovereenkomst. In augustus 2008 heeft Aa en Hunze aangegeven verder te willen met het ICO na afloop van de mantelovereenkomst.

Wij kunnen ons voorstellen dat het ICO zich inzet voor het onderwijs, maar we constateren dat het ICO hierbij op de stoel gaat zitten van het onderwijs. Indien het ICO lessen gaat verzorgen dient hier altijd een bevoegde leerkracht bij aanwezig te zijn. Tijdens de informatieavond van het ICO kregen we sterk de indruk dat het ICO lesmethoden ontwikkeld. Wij vinden dat dit toebehoort aan het onderwijs.

Het ICO zou zelfstandig moeten zijn. Men heeft daar 6 jaar te tijd voor gehad. Er wordt nu gesproken over het opzetten van een netwerk, terwijl in het Advies over de toekomstige ontwikkeling van het ICO van de datum 19 april 2004 ook al over wordt geschreven.

In het raadsbesluit van 1 juni 2005 wordt n.a..v. de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling gesproken over frictiekosten betaalt door gemeenten, groot € 247.895. Dat nu opnieuw wordt gesproken over frictiekosten lijkt ons vreemd. Het ICO organisatie wist immers dat de mantelovereenkomst eind 2011 zou aflopen.

Aangezien de inhoudelijke koers van het ICO op dit moment niet zover afwijkt van de plannen in 2005, mogen we vraagtekens plaatsen bij de uitvoering van deze koers.

Voorgenomen afname beleid

We willen meer informatie over de voorgestelde punten in het afnamebeleid. Wat kost het en wat levert het op. Voor een aantal punten vinden we de periode 2011 t/m 2015 te lang. Alvorens de CGB kan ingaan op elk afzonderlijk punt willen we graag meer informatie.

Wat wij op dit moment wel kunnen zeggen is het volgende:

 • Cultuureducatie basisonderwijs
  • Wij vinden kunst en cultuur wel belangrijk voor de kinderen. Dit kan door het ICO, maar mag ook door een andere instantie verzorgd worden..
 • Cultuureducatie voortgezet onderwijs
  • Wij willen graag meer informatie over de meerwaarde van het cultuurtraject.
 • Culturele activiteiten voor jongeren
  • Genoemde projecten lopen goed en passen zeker in het culturele jaar. We kunnen meegaan met de afname van dit product.
 • Combinatiefunctionaris cultuur.
  • Ook hier: Wat zijn de kosten en wat levert het op?
  • In het kader van het culturele jaar vinden we dit een goed initiatief, maar na 2011 mag dit wat ons betreft afgebouwd worden.
 • Culturele activiteiten binnen het onderwijs met doorgaande leerlijn
  • Hiervoor hebben we meer informatie nodig.
 • Particulier aanbod cursisten
  • Geen nieuwe cursisten en met de huidige cursisten gaan afbouwen tot nul.
 • Ondersteuning muziekkorpsen is noodzakelijk. Hier kunnen we dan ook mee instemmen, echter is ook hier de vraag waar nu precies de ondersteuning uit bestaat. Wel willen we weten wat precies de rol van het ICO is. Kan dit ook anders georganiseerd worden?

U ziet het, we zijn er nog niet helemaal uit. Wel is duidelijk dat wat de CGB betreft er op diverse vlakken bezuinigd kan worden bij het ICO. Het idee dat datgene wat in 2005 is afgesproken, nu weer voor een groot deel op tafel ligt, vinden we op zijn zachts gezegd vreemd.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.