Bezuinigingen in het bibliotheekwerk

Ook de bibliotheken moeten bezuinigen.

In januari van dit jaar zijn we met een aantal raadsleden op bezoek geweest in de bibliotheek in Rolde om te praten over een 7-tal scenario’s om de opgelegde bezuinigingen te realiseren. Per scenario werd aangegeven hoeveel de bezuiniging oplevert. Een aantal van de scenario’s viel direct af, maar er waren er ook een paar bij die aardig goed vielen. Met deze voorstellen is men verder aan de slag gegaan en in de commissievergadering van 11 mei zijn deze besproken.

De voorstellen:

  • Opheffen 4 avondhaltes bibliobus en 2 bestelbiebs
  • Opheffen van de overige haltes van de bibliobus bij scholen.
  • Invoeren van Educatwise op die scholen waar de halte van de bibliobus wordt opgeheven.

Onze mening:

Wij kunnen instemmen met deze voorstellen, vooral om dat met de invoering van Educatwise de kwaliteit van het bibliotheekwerk eerder verbetert dan verslechtert. Met Educatwise is er een bibliotheekvoorziening alle dagen beschikbaar op de scholen.

Het opheffen van de bibliobussen bij scholen zal naar onze mening ook pas plaats kunnen vinden na de invoering van Educatwise.

Het opheffen van de avondhaltes van de bibliobussen zal goed gecommuniceerd moeten worden in de betreffende plaatsen.

 

Maar volgens ons moet er ook gekeken worden naar de mogelijkheid om de bibliotheek Gasselternijveen in een toekomstig MFC onder te brengen.

Ook hebben we het idee geopperd om de contributie te verlagen en per uitlening te laten betalen, hiermee verlaag je de financiële drempel en geldt het principe de gebruiker betaalt.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen of opmerkingen heeft aangaande dit artikel. Neem dan gerust contact met ons op.

Kiki Anninga en Bertus Reinders

Onze adresgegevens vindt u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.