Cultuurhistorisch Erfgoed en u

 

In hoeverre zet je Cultuurhistorisch Erfgoed vast in regels? Dat was de discussie vanavond tijdens de raadsvergadering. Combinatie Gemeentebelangen vindt het belangrijk, maar wil het niet krampachtig beschermen door het vast te leggen in regelgeving. Het is aan ons als gemeente om u te wijzen op de waarde, door voorlichting te geven en te werken aan bewustwording. Maar het is uiteindelijk aan u wat het waard is. Dus dienden we een amendement in.

PvdA, Groen Links, CDA en D'66 vinden ons daarmee cultuurbarbaren. Zij denken dat het Cultuurhistorisch erfgoed ineens verdwijnt als het niet wordt beschermd door regels. Maar hoe reëel is dat?

Wij hebben hierover, met de VVD, een andere gedachte. Wij zien in onze omgeving inwoners er bewust voor kiezen om in een monument of karakteristiek pand te wonen, kansen zien en zelfs in oude stijl herbouwen. De andere partijen zien juist Westerlingen historische panden kopen om te slopen. Het klopt, het is een utopie te denken dat alles bewaard blijft. Maar we moeten niet vergeten dat de huidige cultuurhistorie door de inwoners in stand is gehouden. Dat gaan ze nu echt niet ineens teniet doen.

Hoofdelijke stemming op ons amendement vanavond bracht geen besluit: 10 voor, 10 tegen. Het voorstel is daarom aangehouden en komt de volgende raadsvergadering opnieuw op tafel.

ch erfgoed

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.