De bibliotheek maakt je rijker

 

Het klassieke bibliotheekwerk gericht op het uitlenen van de collectie is veranderd. De maatschappij verandert en het is goed te weten dat de bibliotheek daar in mee beweegt.

Ook in Aa en Hunze hebben we een maatschappelijk betrokken bibliotheek. De bibliotheken bieden naast het uitlenen van (digitale) boeken diensten aan op het gebied van basisvaardigheden, zelfontplooiing en burgerparticipatie. De bibliotheek innoveert, maakt zichzelf in een vroeg stadium al bekend maakt bij onze jongste inwoners en heeft een directe relatie met het sociaal domein. Om te stimuleren dat iedereen mee kan doen met de moderne kennissamenleving zijn er projecten opgezet waar inwoners van Aa en Hunze basisvaardigheden als lezen, schrijven en omgaan met (digitale) informatie, kunnen leren. De bibliotheek staat midden in de samenleving waarin zij de maatschappelijke ontwikkelingen direct blijft volgen, zodat ze snel en innovatief kan inspelen op de laatste trends.

In oktober 2018 namen we kennis van het jaarverslag 2017 van de bibliotheken in Aa en Hunze. Wij dragen de bibliotheek een warm hart toe en blijven het graag steunen.

Wil je meer weten over de bibliotheken in Aa en Hunze kijk dan op www.bibliotheekgieten.nl Via de site kun je doorklikken naar de bibliotheken in Annen, Gasselternijveen en Rolde. Wil je direct het nieuwste van het nieuwste weten, volg ze dan op facebook of twitter.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.