Jongeren: ontdek het zelf

 

kunst 01

Onlangs vond er een openbare informerende raadscommissie samenleving op locatie in de OBS Gieten plaats. Onder muzikale begeleiding van het schoolorkest werden we ontvangen. De OBS Gieten is één van de twee scholen in Aa en Hunze die meedoen met de landelijke regeling Muziekimpuls. Onderwerp van deze bijzondere avond was het gemeentelijk beleid aangaande Cultuureducatie en Onderwijs.

kunst 02Het ICO (advies-, project- en netwerkorganisatie voor onderwijs en amateurkunst in Noord- en Midden Drenthe) gaf als eerste een toelichting over de activiteiten die zij ontwikkelen en uitvoeren in het onderwijs. Als tweede werd er vanuit Biblionet verteld over het werk dat de Bibliotheek doet. In vier korte, met enthousiasme gebrachte presentaties werd er interactief dieper ingegaan op Muziekimpuls, Cultuurmenu, Bieb op school en Digital Art Factory (DAF).


kunst 03Goed om te ervaren hoe alle betrokken organisaties en mensen elkaar weten te vinden en verbindingen leggen met elkaar maar ook met Impuls en Stichting Attenta. Door de deelname van OBS Gieten aan Muziekimpuls is er een directe samenwerking tussen het onderwijs en muziekschool de Hondsrug ontstaan waarbij de muziekschool inmiddels ook in de school gehuisvest is. Een vervolg op deelname aan de Muziekimpuls regeling is dat er nu Drenthe breed gewerkt wordt aan het komen tot een Muziekakkoord.


kunst 04Goede initiatieven worden uitgerold. Zo krijgt Gieten, na Assen, een Digital Art Factory. Het college van Aa en Hunze heeft onlangs besloten projectsubsidie beschikbaar te stellen om daarmee zoveel mogelijk kinderen en jongeren (10-25 jaar) de mogelijkheid te bieden om hun talenten te ontdekken. In de DAF ontmoeten de jongeren elkaar, werken ze aan projectideeën waarbij coaches de jongeren inspireren en begeleiden bij nieuwe technieken. De jongeren mogen de DAF zelf vormgeven. Voor velen van ons deed het denken aan het vroegere ‘clubwerk’. Een geweldig initiatief waarvoor geld beschikbaar is gesteld. Nu nog op zoek naar een geschikte locatie.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.