Categorie: Overig

VNG congres naar NO Drenthe

logo VNGTijdens de raadsvergadering van 29 juni 2017 hebben wij een motie ingediend om het college te verzoeken om samen met buurgemeenten te proberen het VNG-congres (Vereniging Nederlandse Gemeenten) naar Noordoost Drenthe te halen. We hebben in ons gebied alles in huis om de gasten een paar dagen te ontvangen. Daarnaast ligt de gemeente Aa en Hunze centraal in het Geopark de Hondsrug. Samen met onze buurgemeenten kunnen we gastheer zijn voor het VNG-congres - toch al gauw 2500 mensen - op een unieke locatie. De hiermee gepaard gaande kosten zullen bestedingen in het gebied, terugvloeien naar dit gebied. Voor de deelnemende gemeenten (bijvoorbeeld 4 of 5 gemeenten) zullen de totale kosten rond de € 100.000 liggen. Het is een uitstekende mogelijkheid het gebied te promoten. De motie werd door alle fracties ondersteund.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.