Categorie: Overig

Geld beschikbaar voor Regio Deals!

 

De overheid stelt geld beschikbaar voor de regio´s in zogenoemde Regio Deals. Ook onze regio komt in aanmerking. Heeft u (vernieuwende) ideeën hoe dit in te vullen? Lees onderstaande en laat het ons weten.

Het kabinet wil de welvaart in Nederland verbreden door samen met de regio’s opgaven aan te pakken in Regio Deals. Door als Rijk te investeren in regio’s en samen met regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties en bevolking opgaven, kansen en uitdagingen aan te pakken, versterken ze niet alleen de regio’s, maar heel Nederland.

regio dealsRegio Zuid- Oost Drenthe

Voor ons telt natuurlijk de regio. Wij vallen onder Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe (samen met Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe). Onze Regio Deal is één van de twaalf voorstellen die wordt uitgewerkt (er waren 88 voorstellen ingediend!). Onze regio heeft namelijk een aantal sociaal economische opgaven. Deze Regio Deal geeft ons de kans om daaraan te werken. En daar maken we graag gebruik van.

Kansen voor de regio

Het Rijk heeft de problematiek in onze regio onderkend en wil 20 miljoen euro beschikbaar stellen voor de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe. Gedeputeerde Staten stellen voor om 10 miljoen euro bij te dragen. De gemeenten dragen naar rato bij: in verhouding tot het aantal inwoners. Voor Aa en Hunze betekent dit een bedrag van 818.868 euro. Voor elke euro die wij als gemeente investeren, komen er drie euro bij! Naast deze financiële bijdrage biedt de Regio Deal de mogelijkheid om te kijken naar het wegnemen van belemmeringen in regelgeving en beleid, nieuwe netwerken te vormen of kennis te bundelen en delen. Ook andere praktische ondersteuning van het Rijk (bijvoorbeeld om andere investeringsmiddelen te verkrijgen) is mogelijk.

De uitdaging voor onze regio: de sociaal economische opgaven

De economische groei staat onder druk door een tekort aan gekwalificeerd personeel en het onvoldoende aansluiten op de arbeidsmarkt. Het aantal inwoners in de regio daalt. Door vergrijzing, ontgroening en de trek naar de Randstad ontstaat er een overschot aan gezinswoningen en een tekort aan levensloopbestendige woningen. De leefbaarheid van het gebied komt in het geding. Daarom vraagt de instandhouding van een goede en bereikbare voorzieningenstructuur, in het bijzonder op het gebied van de gezondheidszorg, extra aandacht. Cijfers tonen in verhouding een hoge werkloosheid, overerfbare armoede, slechtere gezondheid, hogere zorgvraag, afkalvende voorzieningen en een dalende woningwaarde aan.

Wat gaan we daar aan doen

We streven gezamenlijk met de andere gemeenten en provincie naar een innovatieve (maak-)industrie, naar onderwijs dat aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. We zorgen ervoor dat de regio goed bereikbaar is voor binnen- en buitenlandse markten. We behouden rust, ruimte en natuur en bieden kansen voor ontwikkeling van toerisme en woonkwaliteit. Slimme energietoepassingen zijn naadloos ingepast in de energie-infrastructuur. We hebben grote en kleine bedrijven die groeien of groeipotentie hebben, maar nog meer zouden kunnen doen. We kunnen als grensregio beter met de Duitse grensregio samenwerken door bijvoorbeeld elkaars diploma’s te erkennen. Er is veel fysieke ruimte met lage grondkosten waardoor er mogelijkheden zijn voor innovatieve, experimentele projecten die ruimte nodig hebben. Woningen en voorzieningen toesnijden op de veranderde behoefte van de inwoners (levensloopbestendige woningen, energieneutraal wonen en werken, combinatiefuncties in maatschappelijk vastgoed). Zo wordt het goed wonen, met bereikbare voorzieningen en gezonde en tevreden inwoners. De aanpak: betere bereikbaarheid, energietransitie en een inclusieve samenleving.

Lokaal bedacht, regionaal uitgevoerd

Dorpscoöperaties versterken de leefbaarheid vanuit hun eigen kracht en zorgen voor behoud van voorzieningen en innovatieve projecten op het gebied van zorg, wonen en mobiliteit. Met wervende voorbeelden van ‘waar ga je nou voor in het gebied’ bereik je meer. Omdat het dan voor u gaat leven. De uitwerking van de Regio Deal moet daarom voor een groot gedeelte van onder af gebeuren (bottom-up). Het uitvoeren van de Regio Deal doe je voor de eigen achterban, de bewoners van het gebied. Juist voor de mensen, ongeacht de leeftijd, die in het gebied wonen, wil je meer perspectief bieden en die mogen ook zelf met ideeën komen.

Dus, heeft u een idee? Mail het ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kom het ons vertellen tijdens onze steunfractie avond (maandagavond 19.30, commissiekamer gemeentehuis Gieten)

 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.