Categorie: Overig

De Boerhoorn schalt in Rolde

 

20190520 boerhoornblazer

Als er vroeger op de Boerhoorn geblazen werd, dan werd de bevolking opgeroepen om gezamenlijk iets uit te voeren, zoals het aanleggen van zandwegen of het ruimen van sneeuw. Taken die allang zijn overgenomen door de gemeente. Maar misschien is het een idee om ook nu even op de Boerhoorn te blazen om de inwoners op te roepen om samen de schouders te zetten onder de Boerhoorn nieuwe stijl.

Er ligt namelijk een ontzettend mooi plan voor De Boerhoorn in Rolde. Tijdens de raadsagenda van maart werd de raad gevraagd om in te stemmen met de structuur van de organisatie, de exploitatie begroting en met de planning van de vervolgstappen. Dat deden we, want dit plan krijgt een kans.Als er vroeger op de Boerhoorn geblazen werd, dan werd de bevolking opgeroepen om gezamenlijk iets uit te voeren, zoals het aanleggen van zandwegen of het ruimen van sneeuw. Taken die allang zijn overgenomen door de gemeente. Maar misschien is het een idee om ook nu even op de Boerhoorn te blazen om de inwoners op te roepen om samen de schouders te zetten onder de Boerhoorn nieuwe stijl.

20190520 boerhoorn

Vaak is De Boerhoorn onderwerp van gesprek geweest de afgelopen jaren. De jaarlijkse gemeentelijke financiële bijdrage werd als veel te hoog beoordeeld. Maar om deze naar beneden te krijgen, moet er fors geïnvesteerd worden in het verouderde gebouw. Het bedrag dat hier mee gemoeid is, 3,1 miljoen euro, was in een eerdere raadsvergadering al akkoord bevonden. Wel waren er kritische vragen, want ook bij dit plan blijft er jaarlijks nog een fors bedrag voor de gemeente over bij de getoonde begroting.

De structuur van de organisatie is voor de toekomst erg belangrijk voor het functioneren van het gebouw. De inwoners van Rolde zullen hier een belangrijke rol in moeten vervullen. Het MFC moet voor een groot deel op vrijwilligers draaien. Zoals dat ook op andere plaatsen in onze gemeente het geval is. Het moet meer worden dan alleen een mooi gebouw. Het moet gaan leven door de verschillende maatschappelijke functies die het zal krijgen. Ook de sporthal- en sportzaalgebruikers moeten met plezier in het gebouw verblijven. De verbreding door de komst van het (particulier gebouwde) gezondheidscentrum is ook zeker een pluspunt, en de beide gebouwen kunnen elkaar versterken door samen gebruik te maken van bepaalde ruimtes.

Het vertrouwen in de bevolking is er en we hopen dan ook dat ze gehoor geven aan het geschal van de Boerhoorn.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.