Categorie: Overig

Het is Geopark week!

 

geopark 08Sinds 2015 wijst UNESCO wereldwijd gebieden aan als Global Geopark. Dit zijn gebieden die internationaal uniek zijn vanwege hun archeologische, geologische en cultuurhistorische waarde. Wereldwijd zijn er 147 gebieden in 41 landen met die status. In Nederland hebben we er één: De Hondsrug. Best bijzonder dus.

Investeren in behoud status

Nu de Geopark- en UNESCO-status is bereikt, willen alle partners – overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven – het gebied verder ontwikkelen en promoten. Willen we die status ook na 2021 behouden dan moet er ook geïnvesteerd worden in lesmateriaal voor basisschoolleerlingen waarmee ze meer leren over de kernwaarden (de ruggen en beekdalen, de archeologische rijkdom en het cultuurlandschap) van het gebied waarin zij wonen. Ook Aa en Hunze heeft 5000 euro extra uitgetrokken voor het ontwikkelen van lespakketten.

Wat gebeurt er in het Geopark?

geopark 09Tijd om samen met medewerkers van het Geopark en bestuurders uit de deelnemende provincies en gemeenten deel te nemen aan een excursie door De Hondsrug UNESCO Global Geopark. We worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen. De ‘A1 van de prehistorie’ heet nu Hunebed Highway. Deze brengt ons naar museumboerderij De Nabershof van ‘t Volk van Grada. Zij vergaren, bewaren en dragen de Drentse cultuur uit in al zijn facetten. De oudste boerderij van Emmen maakt nu deel uit van de ontwikkeling van UNESCO Geopark de Hondsrug en kan dankzij Leader gelden uitbreiden met een nieuw eigentijds en duurzaam museum.

Boeren op de Hondsrug

Het thema (expeditie) van het museum wordt ‘Boeren op de Hondsrug’. Over hoe men boerde en leefde door de eeuwen heen tot vandaag, waarbij dan ook een bezoek gebracht kan worden aan een agrarisch bedrijf in Noord-Sleen. In het museum komt een winkel waar men ‘oude’ vergeten Drentse producten kan kopen waarmee naar origineel recept ‘oude’ gerechten bereid kunnen worden. Nieuwbouw dwingt de oude museumboerderij tot een meerjarenplan met nieuwe activiteiten zoals wisselexposities en erfgoedlessen voor basisscholen. Het museum gaat in februari 2020 open.

Door de ogen van Van Gogh

geopark 03Na genoten te hebben van een open en vlakker ‘ontgonnen’ veengebied (veenontginning was meer en zwaarder werk dan het bouwen van de Chinese muur) komen we aan bij het van Goghhuis in Veenoord. Het thema (expeditie) is hier ‘Veen’. Het was Van Gogh die het veenlandschap in beeld bracht en het verwoorde in brieven aan zijn broer Theo. De film, gebaseerd op deze brieven, brengt je terug in de herfst van 1883. Door de ogen van Van Gogh beleef je het Zuidoost Drenthe van toen. Ook hier in het van Goghhuis zijn het net als in De Nabershof de vrijwilligers die de herinneringen aan vroeger delen met bezoekers van nu.

Intensieve samenwerking

Na het bezoek aan het agrarisch bedrijf in Noord-Sleen worden we bijgepraat over de intensieve samenwerking tussen het Geopark en het Hunebedcentrum. Het vernieuwde centrum heeft sinds 2019 een nieuwe vaste expositie (in een eigentijds jasje gegoten: zo kun je alle hunebedden opzoeken op een groot scherm en van alle kanten bestuderen dankzij drones). Er is voor bijna alle leeftijden divers lesmateriaal beschikbaar: van ‘ontdek de prehistorie’, ‘museumschatjes’ tot via ‘Oerlive’ op afstand in de eigen schoolklas les volgen over de ijstijden.

Wat gebeurt er met onze bijdrage?

Geopark de Hondsrug gaat nu samen met IVN andersoortige lespakketten ontwikkelen welke ze actief naar de basisscholen toe willen brengen door bijvoorbeeld een ‘ijstijdenles’ op school te geven. Kinderen doen kennis op en krijgen onderzoeksopdrachten zoals bijvoorbeeld ‘wat vind ik ervan terug in mijn eigen omgeving’? In Aa en Hunze is het duidelijk zichtbaar. Basisschoolleerlingen kunnen straks ook ‘Geoparkranger’ van de Hondsrug worden. Hoe leuk is dat! Ambassadeur worden voor jouw eigen leefomgeving. Voor deze ontwikkelingen is het subsidiebedrag (22.000 euro) voor Geopark de Hondsrug door Aa en Hunze voor 2019 incidenteel met 5000 euro verhoogd. In overleg met de andere Hondsruggemeenten moet in 2019 onderzocht worden of deze extra bijdrage in de toekomst ook noodzakelijk is. Op naar de volgende excursie om te zien en te ervaren wat men met het geld concreet ontwikkeld heeft voor onze basisschoolleerlingen.
27 mei t/m 10 juni 2019 GEOPARK WEEK zie WWW.DEHONDSRUG.NL

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.